Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

ul. Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie
Woj. Opolskie

boi@strzelce.sr.gov.pl

(77) 463 08 19

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Sekretariaty: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:00

Wpłaty opłat sądowych, koszty sądowe, grzywny, należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 85 1010 1401 0054 0922 3100 0000
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 85 1010 1401 0054 0922 3100 0000
BIC: NBPLPLPW

Wpłaty zaliczek na biegłego, tłumacza, kuratora, za zamieszczenie ogłoszeń w prasie należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 25 1010 1401 0054 0913 9800 0000
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 25 1010 1401 0054 0913 9800 0000
BIC: NBPLPLPW

Wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, gwarancji, wadiów należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK O/O Opole
PLN 14 1130 1017 0021 1002 5390 0004
CHF 95 1130 1017 0021 1002 5390 0001
EUR 68 1130 1017 0021 1002 5390 0002
GSB 41 1130 1017 0021 1002 5390 0003
USD 84 1130 1017 0021 1002 5390 0005
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL14 1130 1017 0021 1002 5390 0004
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 97 1130 1219 0026 3118 8720 0001
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 97 1130 1219 0026 3118 8720 0001
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Kałuża - pok. 301 (II piętro)
tel.: (77) 463 08 15, (77) 463 08 02, (77) 463 08 20
fax: (77) 463 11 90
e-mail: justyna.kaluza@strzelce.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Bernadeta Wolf - pok. 205 (I piętro)
tel.: (77) 463 08 10
fax: (77) 463 11 91
e-mail: bernadeta.wolf@strzelce.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Marta Kiwka - pok. 307 (II piętro)
tel.: (77) 463 08 06
fax: (77) 463 11 92
e-mail: marta.kiwka@strzelce.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Wanda Cichoń - pok. 108 (parter)
tel.: (77) 463 08 16
e-mail: wanda.cichon@strzelce.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Opolu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Walce i Zawadzkie