Sąd Rejonowy w Opolu

ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
Woj. Opolskie

sr@opole.sr.gov.pl

(77) 541 54 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konto dochodów budżetowych (tel. 77 54 15 543)
24 1010 1401 0013 9722 3100 0000
dla przelewów z zagranicy:
NBP O/O w Opolu, Damrota 2B 45-064 Opole
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty sądowe, monitor sądowy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego (należy wskazać strony postępowania sądowego i sygnaturę akt sprawy, jeżeli sygnatura akt nie jest znana należy wskazać wydział sądu, w którym sprawa jest lub będzie prowadzona)

Pouczenie dla osób dokonujących wpłat z tytułu grzywny
Do dokonania zapłaty uprawniony jest dłużnik osobiście, jego pełnomocnik oraz osoba najbliższa dla dłużnika (w rozumieniu art. 115 par. 11 kodeksu karnego).
Dokonanie zapłaty przez inne osoby i podmioty stanowi wykroczenie z art. 57 par. 1 kodeksu wykroczeń, a nadto wpłacone przez te osoby sumy ulegają przepadkowi – przekazaniu na instytucję pomocy społecznej lub instytucję kulturalno-oświatową.

Konto sum na zlecenie (tel. 77 54 15 540)
42 1130 1219 0026 3110 4720 0003
dla przelewów z zagranicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, Żeromskiego 1 45-053 Opole
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW
wpłaty dotyczące zaliczek na koszty postępowania sądowego tj. zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, ogłoszenia (należy wskazać sygnaturę sprawy)


Konto sum depozytowych (tel. 77 54 15 543)
73 1130 1017 0021 1002 4690 0004
dla przelewów z zagranicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, Żeromskiego 1 45-053 Opole
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW
wpłaty sum depozytowych, m in. poręczenia majątkowe, kaucje, wadia (należy wskazać strony postępowania sądowego i sygnaturę akt sprawy, oraz dodatkowo dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych także numer księgi wieczystej, a dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS - numer KRS). Jeżeli sygnatura akt nie jest znana to w tytule przelewu należy wskazać wydział sądu, w którym sprawa jest lub będzie prowadzona. Jeżeli wpłata dokonywana jest przed wniesieniem pisma do sądu to należy dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy.

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (tel. 44 54 15 540)
15 1130 1219 0026 3110 4720 0004
dla przelewów z zagranicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, Żeromskiego 1 45-053 Opole
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW
wpłaty sum depozytowych, m in. poręczenia majątkowe, kaucje, wadia (należy wskazać strony postępowania sądowego i sygnaturę akt sprawy, oraz dodatkowo dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych także numer księgi wieczystej, a dla wpłat do Wydziału Gospodarczego KRS - numer KRS). Jeżeli sygnatura akt nie jest znana to w tytule przelewu należy wskazać wydział sądu, w którym sprawa jest lub będzie prowadzona. Jeżeli wpłata dokonywana jest przed wniesieniem pisma do sądu to należy dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy.

Pouczenie dla osób dokonujących wpłat z tytułu grzywny
Do dokonania zapłaty uprawniony jest dłużnik osobiście, jego pełnomocnik oraz osoba najbliższa dla dłużnika (w rozumieniu art. 115 par. 11 kodeksu karnego).
Dokonanie zapłaty przez inne osoby i podmioty stanowi wykroczenie z art. 57 par. 1 kodeksu wykroczeń, a nadto wpłacone przez te osoby sumy ulegają przepadkowi – przekazaniu na instytucję pomocy społecznej lub instytucję kulturalno-oświatową.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Katarzyna Pietrusa - pok. 109 (I piętro)
fax: (77) 541 54 40
tel.: (77) 541 58 10
e-mail: cywilny@opole.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Starszy sekretarz sądowy Dorota Wiśniowska - pok. 207 (II piętro)
fax: (77) 541 54 18
tel.: (77) 541 54 25
e-mail: 2karny@opole.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Teresa Pietrowska - pok. 123 (I piętro)
fax: (77) 541 54 31
tel.: (77) 541 54 52
e-mail: rodzinny@opole.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Barbara Kamosińska - pok. 141 (I piętro)
fax: (77) 541 54 65
tel.: (77) 541 54 21
e-mail: pracy@opole.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Anida Zyla - pok. 231 (II piętro)
fax: (77) 541 54 39
tel.: (77) 541 54 75
e-mail: gospodarczy@opole.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiag Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Elwira Kiela - pok. 30 (parter)
tel.: (77) 541 54 95
fax: (77) 541 54 96
e-mail: kw@opole.sr.gov.pl

VII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Starszy sekretarz sądowy Anna Bratkowska - pok. 208 (II piętro)
fax: (77) 541 54 56
tel.: (77) 541 54 26
e-mail: 7karny@opole.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Plebiscytowa 3a, 45-359 Opole
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Szal-Lechowicz - pok. 207
tel.: (77) 541 96 00, (77) 541 96 20
tel./fax: (77) 454 38 34
e-mail: krs@opole.sr.gov.pl

IX Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy Agata Urban - pok. 107 (I piętro)
fax: (77) 541 54 09
tel.: (77) 541 54 16
e-mail: 9cywilny@opole.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Opolu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Opole oraz gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa