Sąd Rejonowy w Kluczborku

ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork
Woj. Opolskie

boi@kluczbork.sr.gov.pl

(77) 447 16 69

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (77) 447 16 69
e-mail: boi@kluczbork.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:30 - 13:00

Dochody:
Wpłaty dotyczące: wpisów sądowych, opłat sądowych, kosztów sądowych, grzywny
N.B.P. O/O Opole nr konta: 42 1010 1401 0053 0822 3100 0000

Sumy depozytowe PLN:
Wpłaty dotyczące: poręczeń majątkowych, kaucji, gwarancji, wadia
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta 23 1130 1017 0021 1002 4790 0004

Ponadto zawiadamiamy, że istnieje możliwość realizacji wpłat gotówkowych wyłącznie sum depozytowych bez dodatkowych opłat – prowizji, również poprzez rachunek bankowy nr: 26 1240 6957 0111 0000 0000 1044
w Banku PEKAO S.A przy ul. Grunwaldzkiej 13c w Kluczborku.

Zaliczki sądowe:
Wpłaty dotyczące: opłata za wpis do rejestru sądowego, zaliczek sądowych na koszty postępowania sądowego, zaliczki na biegłych, zaliczki na kuratorów, świadków, zaliczki na ogłoszenia prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 18 1130 1219 0026 3110 6320 0003

Nawiązki i Świadczenia pieniężne:
nawiązek na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 88 1130 1219 0026 3110 6320 0004

I Wydział Cywilny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 15
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Harendarz - pok. 13 (I piętro)
tel.: (77) 447 16 69, (77) 447 16 70, (77) 447 16 71


II Wydział Karny
ul. Katowicka 2
Kierownik Sekretariatu
Izabela Rojowska - pok. 25 (I piętro)
tel.: (77) 447 16 69, (77) 447 16 70, (77) 447 16 71

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Katowicka 2
Kierownik Sekretariatu
Ewa Adamska - pok 60 (II piętro)
tel.: (77) 447 16 69, (77) 447 16 70, (77) 447 16 71

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 15
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Milczarek - pok. 1 (parter)
tel.: (77) 447 02 58

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Opolu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Byczyna, Domaszowice, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Murów, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków i Wołczyn