Sąd Rejonowy w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce
Woj. Opolskie

administracja@glubczyce.sr.gov.pl

(77) 471 06 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny urzędowania dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznania spraw w postępowaniu przyspieszonym:
Dni robocze, soboty i dni wolne od pracy: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (77) 471 06 01
e-mail: boi@glubczyce.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Godziny przyjmowania (przyjęć) interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00

Konta bankowe:
Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny
należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole 54 1010 1401 0013 8422 3100 0000

Mikrorachunek dla SF w Głubczycach
NBP O/O Opole 43 1010 0055 1023 0050 7700 0000

Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora oraz wpis do Rejestru Spadkowego
należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole 43 1010 1401 0013 8413 9120 0000

Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (świadczenia, nawiązki)
należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK O/ Opole 74 1130 1219 0026 3111 1920 0005

Wpłaty poręczenia majątkowego, kaucje, gwarancje, wadia
należy wpłacać na rachunek sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Opole
PLN 17 1130 1017 0021 1002 5190 0004
USD 87 1130 1017 0021 1002 5190 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1002 5190 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1002 5190 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1002 5190 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Wiorek
tel.: (77) 471 06 33

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Domino
tel.: (77) 47 10 625

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Irena Kępa
tel.: (77) 471 06 54

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Pachowicz
tel.: (77) 471 06 21

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Opolu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz