Sąd Rejonowy w Brzegu

ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg
Woj. Opolskie

boi@brzeg.sr.gov.pl

(77) 444 23 31

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
W każdy poniedziałek w pokoju nr 37 (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu w godz. 16:00 - 17:30 odbywają się dyżury mediatorów, którzy będą oczekiwać na osoby , chcące pozyskać informacje o rozwiązaniu sporu na drodze mediacji.

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 14:30

Wpłaty za: wypisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe za wpisy wieczystoksięgowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych
należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
16 1010 1401 0051 7722 3100 0000

Wpłaty zaliczki na: biegłego, kuratora
należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK Warszawa
07 1130 1219 0026 3111 3520 0003
38 1240 6957 0111 0000 0000 0149 - wpłaty gotówkowe w PEKAO SA bez prowizji

Wpłaty: poręczeń majątkowych, zabezpieczeń majątkowych,
należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK Warszawa
64 1130 1017 0021 1002 5290 0004 (wpłaty oraz wypłaty w kasie sądu nie będą realizowane)
PEKAO S.A. Brzeg ul. Rynek 9 (9:00-17:00)
91 1240 6957 0111 0000 0000 1038 - tylko wpłaty gotówkowe bez prowizji

Wpłaty: nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK Warszawa
77 1130 1219 0026 3111 3520 0004
81 1240 6957 0111 0000 0000 0151 - wpłaty gotówkowe w PEKAO SA bez prowizji

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Anna Karolewicz - pok. 43, (II piętro)
tel.: (77) 444 23 13
fax: (77) 444 23 70

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Marzena Stojanowska - pok. 41 (I piętro)
tel.: (77) 444 23 15
fax: (77) 444 23 91

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Monika Wcisło - pok. 43 (II piętro)
tel.: (77) 444 23 14
fax: (77) 444 23 63

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Krystyna Kusa - pok. 10 (parter)
tel.: (77) 444 23 41
fax: (77) 444 23 47

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Opolu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Brzeg oraz gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Popielów i Skarbimierz