Sąd Rejonowy w Złotoryi

ul. Kolejowa 3, 59-500 Złotoryja
Woj. Dolnośląskie

k.kocuj@zlotoryja.sr.gov.pl

(76) 745 90 14

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (76) 745 90 10
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (76) 745 90 14
Poniedziałek: 7:30 - 14:30 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Rachunek dochodów budżetowych
(wpłaty: opłaty, wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny).
NBP Oddział we Wrocławiu
53 1010 1674 0036 5222 3100 0000
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt jeżeli została nadana oraz w przypadku wpłat grzywien lub kar nr karty dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie - zaliczki
(wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
92 1130 1033 0018 8159 3120 0004
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Rachunek sum depozytowych
W związku ze zmianą dotyczącą gospodarowania sumami depozytowymi, określoną w art. 83a Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) uprzejmie informujemy, że od 01.01.2015 roku ulegają zmianie dotychczasowe numery kont.
Obowiązujące od 01.01.2015 roku numery kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:
PLN 84 1130 1017 0021 1001 7490 0004
USD 57 1130 1017 0021 1001 7490 0005
EUR 41 1130 1017 0021 1001 7490 0002
CHF 68 1130 1017 0021 1001 7490 0001
GBP 14 1130 1017 0021 1001 7490 0003
Uwaga!!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt lub Fundusz Pracy i sygnaturę akt.
Jednocześnie in formujemy, że od 01.01.2015 roku wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
76 1130 1033 0018 8159 3120 0001
Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę akt sprawy oraz numer NF

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Kęska Małgorzata
tel.: (76) 745 90 45, (76) 745 90 49, (76) 745 90 25, (76) 745 90 97, (76) 745 90 24, (76) 745 90 52
fax: (76) 745 90 56
e-mail: m.keska@zlotoryja.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Rosiak Jadwiga
tel.: (76) 745 90 50
fax: (76) 745 90 77
e-mail: j.rosiak@zlotoryja.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Bartosz Główczyński
tel.: (76) 745 90 60
fax: (76) 745 90 61
e-mail: b.glowczynski@zlotoryja.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Janiga Elżbieta
tel.: (76) 745 90 70
e-mail: e.janiga@zlotoryja.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Legnicy

Sprawuje nadzór nad

miasta: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gminy Chojnów, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja