Sąd Rejonowy w Braniewie

ul. Sądowa 1, 14-500 Braniewo
Woj. Warmińsko-Mazurskie

boi@braniewo.sr.gov.pl

(55) 646 52 51, (55) 646 52 52

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:00

1. DOCHODY BUDŻETOWE
Opłaty za złożone wnioski i pozwy, grzywny oraz koszty do wszystkich wydziałów Sądu. W tytule proszę podać sygnaturę akt np. I C 23/18, II K 230/18, III RC 286/18 bądź numer Księgi Wieczystej np. EL1B/0002211/8
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W OLSZTYNIE
80 1010 1397 0050 1822 3100 0000
kod SWIFT NBPLPLPW

2. SUMY NA ZLECENIE (ZALICZKI SĄDOWE)
Wpłaty na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA, za ogłoszenia w prasie.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
06 1130 1189 0025 0126 0820 0005
kod SWIFT GOSKPLPW

3. SUMY DEPOZYTOWE
Wpłaty z tytułu poręczenia majątkowego, wadia i zabezpieczenia wykonania umów oraz grzywny na fundusz pracy.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Sumy depozytowe w PLN 38 1130 1017 0021 1002 3790 0004
Sumy depozytowe w USD 11 1130 1017 0021 1002 3790 0005
Sumy depozytowe w EUR 92 1130 1017 0021 1002 3790 0002
Sumy depozytowe w CHF 22 1130 1017 0021 1002 3790 0001
Sumy depozytowe w GBP 65 1130 1017 0021 1002 3790 0003
kod SWIFT GOSKPLPW

4. KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Wpłaty świadczeń i nawiązek oraz potrąceń z wynagrodzenia zasądzanych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
22 1130 1189 0025 0126 0820 0008
kod SWIFT GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewa Wiśniewska-Nagórko - pok. 319

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Joanna Kasperowicz - pok. 215

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Anna Kaliszuk - pok. 116

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Niezgoda - pok. 227

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Elblągu

Sprawuje nadzór nad

miastem: Braniewo
gminą: Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, Pieniężno, Płoskinia i Wilczęta