Sąd Rejonowy w Legnicy

ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
Woj. Dolnośląskie

sekretariat@legnica.sr.gov.pl

(76) 754 47 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
e-mail: boi@legnica.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze Sądu oraz Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 11:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 13:30 oraz 14:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 13:30 oraz 14:00 - 15:15
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca nie można dokonywać
w Punkcie Kasowym wypłat.

Rachunek dochodów budżetowych
(wpłaty: opłaty, wpisy, koszty, grzywny)
Bank: NBP Oddział we Wrocławiu
Uwaga!
Informujemy uprzejmie, że od 1-go października 2016r. wpłaty z tytułu dochodów (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe, opłaty do ksiąg wieczystych należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy przypisany do danego wydziału, sekcji, oddziału, którego dotyczy wpłata.

Opłaty za odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego: 25 1010 1674 0035 9322 3100 0000 (w tytule przelewu proszę wskazać numer KRS)

I Wydział Cywilny
25 1010 0055 2223 0040 0200 0001
II Wydział Karny
95 1010 0055 2223 0040 0200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
68 1010 0055 2223 0040 0200 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
41 1010 0055 2223 0040 0200 0004
V Wydział Gospodarczy
14 1010 0055 2223 0040 0200 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
84 1010 0055 2223 0040 0200 0006

Windykacja należności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia
33 1010 0055 2223 0140 0200 0002

Windykacja należności sądowych w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i nieletnich
56 1010 0055 2223 0040 0200 0025

Oddział Finansowy
94 1010 0055 2223 0040 0200 0020
(zwroty zaliczek komorniczych, pozostałe zwroty dotyczące rozliczeń lat ubiegłych)
Przy wpłatach z zagranicy podajemy SWIFT banku: NBPLPLPW, a przed nr konta wpisujemy PL (IBAN).

Rachunek sum na zlecenie - zaliczki
(wpłaty: zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław
62 1130 1033 0018 8158 7220 0003
Uwaga!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Rachunek sum depozytowych
W związku ze zmianą dotyczącą gospodarowania sumami depozytowymi, określoną w art. 83a Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) uprzejmie informujemy, że od 01.01.2015 roku ulegają zmianie dotychczasowe numery kont.

Obowiązujące od 01.01.2015 roku numery kont sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty sądowe, Fundusz Pracy) to:
PLN 37 1130 1017 0021 1001 7390 0004
USD 10 1130 1017 0021 1001 7390 0005
EUR 91 1130 1017 0021 1001 7390 0002
CHF 21 1130 1017 0021 1001 7390 0001
GBP 64 1130 1017 0021 1001 7390 0003
Uwaga!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wpisać „rachunek depozytowy Ministra Finansów”, wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt lub Fundusz Pracy i sygnaturę akt.
Jednocześnie in formujemy, że od 01.01.2015 roku wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

Rachunek fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
(wpłaty: zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
19 1130 1033 0018 8158 7220 0001
Uwaga!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę akt sprawy oraz numer NF

I Wydział Cywilny
ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica
Kierownik Sekretariatu
Alicja Opacka - pok. 104 (I piętro)
fax. (76) 754 49 19
e-mail: wydzial.cywilny@legnica.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elwira Gutowska - pok. 103 (I piętro)
fax: (76) 754 47 68
e-mail: wydzial.karny@legnica.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Andersa 12-13, 59-220 Legnica
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Achtelik - pok. 102 (I piętro)
fax: (76) 754 48 09
e-mail: wydzial.rodzinny@legnica.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Andersa 12-13, 59-220 Legnica
Kierownik Sekretariatu
Dorota Figurska - pok. 202 (II piętro)
fax: (76) 754 48 34
e-mail: wydzial.pracy@legnica.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Plińska - pok.205 (II piętro)
fax: (76) 754 47 88
e-mail: wydzial.gospodarczy@legnica.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Andersa 12-13, 59-220 Legnica
Kierownik Sekretariatu
Waldemar Sis - pok.208 (I piętro)
tel.: (76) 754 48 45
fax: (76) 754 48 56
e-mail: wkw@legnica.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Legnicy

Sprawuje nadzór nad

miasto: Legnica oraz gminy: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice i Ruja