Sąd Rejonowy w Jaworze

ul. Klasztorna 5, 59-400 Jawor
Woj. Dolnośląskie

sr.jawor@jawor.sr.gov.pl

(76) 754 40 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)
61 1010 0055 2183 0050 7600 0000

Konto sum depozytowych
(poręczenia, wadia, kaucje)
19 1130 1017 0021 1001 8590 0004

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
74 1010 1674 0032 5813 9800 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej
49 1130 1033 0018 8161 4320 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Anna Witkowska - pok. 26 (I piętro)
tel.: (76) 754 40 26
e-mail: wydzial.cywilny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: anna.witkowska@jawor.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Beata Gaj - pok. 23 (I piętro)
tel.: (76) 754 40 23
e-mail: wydzial.karny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: beata.gaj@jawor.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Patrycja Głuszko - pok. 20 (I piętro)
tel.: (76) 754 40 20
e-mail: wydzial.rodzinny@jawor.sr.gov.pl
e-mail: patrycja.gluszko@jawor.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Wiśniewska - pok.5 (parter)
tel.: (76) 754 40 05
e-mail: wkw@jawor.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Legnicy

Sprawuje nadzór nad

miasto: Jawor oraz gminy: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Udanin i Wądroże Wielkie