Sąd Okręgowy w Legnicy

ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica
Woj. Dolnośląskie

boi@legnica.so.gov.pl

(76) 754 50 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Wstrzymuje się funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta w zakresie bezpośredniej, osobistej obsługi interesantów. Biuro funkcjonować będzie wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego (adres email: boi@legnica.so.gov.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
W godzinach 9:00 - 15:00 możliwe jest złożenie pisma w Biurze Podawczym, a w godzinach urzędowania Sądu także w skrzynce podawczej usytuowanej przy wejściu głównym do Sądu.

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przy czym akta wydawane są do godziny 14:30)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu)

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:30
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca nie można dokonywać w Punkcie Kasowym wypłat.

Rozliczenia krajowe
Konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywna):
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP O/O Wrocław
37 1010 1674 0032 5822 3100 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia, wadia, kaucje):
Sąd Okręgowy w Legnicy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
19 1130 1017 0021 1001 8590 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków):
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
74 1010 1674 0032 5813 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne):
Sąd Okręgowy w Legnicy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
49 1130 1033 0018 8161 4320 0001


Zapytanie o udzielenie informacji o osobie i podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Rozliczenia transgraniczne
Konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywna):
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP O/O Wrocław
PL 37 1010 1674 0032 5822 3100 0000 NBPLPLPW

Konto sum depozytowych (poręczenia, wadia, kaucje):
Sąd Okręgowy w Legnicy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
PL 19 1130 1017 0021 1001 8590 0004 GOSKPLPW

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków):
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
PL 74 1010 1674 0032 5813 9800 0000 NBPLPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewa Wilk - pok. 104 (I piętro)
tel.: (76) 754 50 01
fax: (76) 754 51 01
e-mail: wydzial.cywilny@legnica.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Halina Baran - pok. 129 (I piętro)
tel.: (76) 754 50 02
fax: (76) 754 51 02
e-mail: wydzial.cywilny.odwolawczy@legnica.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Patyk - pok.30 (parter)
tel.: (76) 754 50 03
fax: (76) 754 51 03
e-mail: wydzial.karny@legnica.so.gov.pl

IV Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Irena Bubernak - pok. 147 (I piętro)
tel.: (76) 754 50 04
fax: (76) 754 51 04
e-mail: wydzial.karny.odwolawczy@legnica.so.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Ewa Sawiak - pok. 232 (II piętro)
tel.: (76) 754 50 05
fax: (76) 754 51 05
e-mail: wydzial.pracy.ubezpieczen@legnica.so.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Violetta Iwaneczko - pok. 211 (II piętro)
tel.: (76) 754 50 06
fax: (76) 754 51 06
e-mail: wydzial.gospodarczy@legnica.so.gov.pl

VII Wydział Wizytacyjny
Kierownik sekretariatu
Bogdana Korc - pok. 245 (II piętro)
tel.: (76) 754 50 07
fax: (76) 754 51 07
e-mail: wydzial.wizytacyjny@legnica.so.gov.pl
Sprawy obrotu prawnego z zagranicą (w tym roszczenia alimentacyjne):
pok. 226 (II piętro)
tel.: (76) 754 50 36
e-mail: oz@legnica.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Głogowie Sąd Rejonowy w Jaworze Sąd Rejonowy w Legnicy Sąd Rejonowy w Lubinie Sąd Rejonowy w Złotoryi