Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski
Woj. Dolnośląskie

biuro.podawcze@lwowekslaski.sr.gov.pl

(75) 646 94 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorku - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
tel.: (75) 646 94 50
e-mail: biuro.podawcze@lwowekslaski.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Konta bankowe:
Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław
- nr rachunku: 82 1010 0055 1213 0050 4400 0001

Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław
- nr rachunku: 55 1010 0055 1213 0050 4400 0002

Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław
- nr rachunku: 28 1010 0055 1213 0050 4400 0003

Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław
- nr rachunku: 98 1010 0055 1213 0050 4400 0004

Koszty sądowe, wpisy, grzywny i opłaty
- numer rachunku 12 1010 0055 1213 0050 4400 0000

Zaliczki na biegłego i tłumacza - BANK NBP O/O Wrocław
- nr rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

Depozyty sądowe - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział banku Warszawa
- numer rachunku 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004

Zajęcia komornicze
- numer rachunku 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

UWAGA
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Dodatkowe informacje:
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Sołtys - pok. 203 (I piętro)
tel.: (75) 646 94 56, (75) 646 94 62, (75) 646 94 85
fax: (75) 646 94 72
e-mail: cywilny@lwowekslaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Rybiałek - pok. 103 (parter)
tel.: (75) 646 94 59, (75) 646 94 54, (75) 646 94 68
fax: (75) 646 94 82
e-mail: karny@lwowekslaski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Al. Wojska Polskiego 7
Kierownik Sekretariatu
Beata Troszok - pok. 12 (I piętro)
tel.: (75) 646 94 77, (75) 646 94 65
fax: (75) 647 87 12
e-mail: rodzinny@lwowekslaski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Al. Wojska Polskiego 7
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kapuśniak
tel.: (75) 647 87 11
e-mail: ksiegi_wieczyste@lwowekslaski.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Świeradów-Zdrój oraz gminy: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk i Wleń