Sąd Rejonowy w Lubaniu

ul. plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań
Woj. Podkarpackie

p.informacyjny@luban.sr.gov.pl

(75) 646 46 21

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: (75) 646 46 21
e-mail: p.informacyjny@luban.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
tel. (75) 646 46 24
e-mail: biuropodawcze@luban.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 11:00 - 18:00 (w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do godz. 15:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe do wpłat w zakresie kosztów sądowych ( w tym opłat sądowych ), grzywien, we wszystkich rodzajach spraw:
UWAGA: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:
1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław : 60 1010 0055 1213 0050 9100 0001
2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław : 33 1010 0055 1213 0050 9100 0002
3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław :
06 1010 0055 1213 0050 9100 0003
4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Pracy BANK NBP O/O Wrocław : 76 1010 0055 1213 0050 9100 0004
5. Wpłaty do spraw będących we właściwości V Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław :
49 1010 0055 1213 0050 9100 0005

Sumy na zlecenie ( do wpłat w zakresie : zaliczek na czynności biegłego, tłumacza, kuratora i inne):
BANK NBP O/O Wrocław : 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000
W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016r. przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym, uprzejmie informujemy, że opłaty za wpisy winny być dokonywane przez wnioskodawców wraz z wniesieniem pisma o wszczęcie postępowania - w wysokości 5 zł PLN, na wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie (zaliczek sądowych)

Sumy depozytowe ( do wpłat w zakresie : zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych, wadiów):
Sumy depozytowe w PLN : BANK BGK O/Wrocław 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004
Sumy depozytowe w EURO : BANK BGK O/Wrocław 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002
Sumy depozytowe w CHF : BANK BGK O/Wrocław 59 1130 1017 0021 1001 8090 0001
Sumy depozytowe w GBP : BANK BGK O/Wrocław 05 1130 1017 0021 1001 8090 0003
Sumy depozytowe w USD : BANK BGK O/Wrocław 48 1130 1017 0021 1001 8090 0005

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( FPPoPP) ( do wpłat w zakresie : nawiązek, świadczeń pieniężnych):
BANK BGK O/Wrocław 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
BANK NBP O/O Wrocław : 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Aneta Góral - pok. 9 (parter)
tel.: (75) 646 46 14
fax: (75) 645 74 41
e-mail: w.cywilny@luban.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Lucja Laur - pok. 16 (I piętro)
tel.: (75) 646 46 16
fax: (75) 645 74 42
e-mail: w.karny@luban.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Barbara Sommer - pok. 5 (parter)
tel.: (75) 646 46 22
fax: (75) 645 74 43
e-mail: w.rodzinny@luban.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Danuta Wowczyk - pok. 1 (parter)
tel.: (75) 646 46 38
fax: (75) 645 74 44
e-mail: w.pracy@luban.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Armii Krajowej 31, 59-800 Lubań
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Turczak - pok. 102 (parter)
tel.: (75) 646 00 72
fax: (75) 646 00 79
e-mail: wkw@luban.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Lubań oraz gminy: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekierczyn