Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

ul. Al. Wojska Polskiego 36 , 58-400 Kamienna Góra
Woj. Podkarpackie

bp@kamienna-gora.sr.gov.pl

(75) 671 24 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
tel.: (75) 671 24 01
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Konta bankowe:
KONTO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:
grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
1. Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego
BANK NBP O/O Wrocław : 35 1010 0055 1213 0050 4300 0001
2. Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego oraz Księgi Należności
BANK NBP O/O Wrocław : 08 1010 0055 1213 0050 4300 0002
3. Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
BANK NBP O/O Wrocław : 78 1010 0055 1213 0050 4300 0003
4. Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
BANK NBP O/O Wrocław : 51 1010 0055 1213 0050 4300 0004

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH:
poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadia, kaucje
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004

Konto sum depozytowych w EURO:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002

Dodatkowe informacje:
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

KONTO SUM NA ZLECENIE:
zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.,
fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów,
za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.)
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

KONTO FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ:
nawiązki, świadczenia pieniężne
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

Przy wszystkich wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy.
W przypadku nowego pozwu prosimy wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Lidia Wąchała - pok. 20 (II piętro)
tel.: (75) 671 24 10
fax: (75) 671 24 19
e-mail: cywilny@kamienna-gora.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Halina Gruca - pok. 32 (II piętro)
tel.: (75) 671 24 20
fax: (75) 671 24 29
e-mail: karny@kamienna-gora.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Dziedzic - pok. 10 (I piętro)
tel.: (75) 671 24 30
fax: (75) 671 24 39
e-mail: rodzinny@kamienna-gora.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Sopata-Król - pok. 2 (parter)
tel.: (75) 671 24 40
fax: (75) 671 24 49
e-mail: ksiegi@kamienna-gora.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kamienna Góra oraz gminy: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów