Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Woj. Dolnośląskie

info@jelenia-gora.so.gov.pl

(75) 64 15 251

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesanta: - pok. 20 (parter)
tel.: (75) 641 52 51, (75) 641 52 52

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Biuro Podawcze: - pok. 19 (parter)
przyjmuje interesantów w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:15

W poniedziałki w godzinach od 15:15 - 18:00 pisma i wnioski należy składać bezpośrednio w Wydziałach.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego: - pok. 18 ( parter)
tel.: (75) 641 51 06, (75) 641 51 27
przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu: - pok. 6 (parter)
Poniedziałek: 9:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 14:00

za wyjątkiem ostatniego roboczego dnia miesiąca, kiedy czynna jest od 9:00 do 13:30.

1. Wpłaty stanowiące dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe) mogą być dokonane na rachunek bankowy:
Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 91 1010 0055 1213 0030 0100 0001

Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Cywilnego wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 64 1010 0055 1213 0030 0100 0002

Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Karnego wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 37 1010 0055 1213 0030 0100 0003

Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Penitencjarnego wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 10 1010 0055 1213 0030 0100 0004

Wpłaty do spraw będących we właściwości VI Wydziału Karnego Odwoławczego wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 53 1010 0055 1213 0030 0100 0006

Wpłaty do spraw będących we właściwości VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wpłacać na rachunek:
BANK NBP O/O Wrocław – nr rachunku: 26 1010 0055 1213 0030 0100 0007

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 04 1010 1674 0034 7622 3100 0000

2. Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) na rachunek bankowy:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław
numer rachunku: 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004 PLN

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w EURO:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego , Oddział Wrocław
numer rachunku: 32 1130 1017 0021 1001 8090 0002

3. Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Wrocław
Numer rachunku : 60 1130 1033 0018 8160 7120 0001

4. Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) na rachunek bankowy:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

Wpłaty dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski, Okręgowy Oddział Wrocław
numer rachunku: 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000

UWAGA!
Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Dodatkowe informacje:
Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)
Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

I Wydział Cywilny
Al. Wojska Polskego 56, 58-500 Jelenia Góra
Kierownik Sekretariatu
Beata Bester - pok. 210 (II piętro)
tel.: (75) 641 51 44
fax. (75) 641 51 07
e-mail: w.cywilny@jelenia-gora.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Kierownik Sekretariatu
Marzanna Szymańska - pok. 123 (I piętro)
tel. (75) 641 51 59, (75) 641 51 58
e-mail: w.cywilny.odw@jelenia-gora.so.gov.pl

III Wydział Karny
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Kierownik Sekretariatu
Anna Zaborska - pok. 219 (II piętro)
tel.: (75) 641 51 55
fax: (75) 641 51 38
e-mail: w.karny@jelenia-gora.so.gov.pl

VI Wydział Karny Odwoławczy
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Kierownik Sekretariatu
Anna Herka - pok. 221 (II piętro)
tel.: (75) 641 51 76
fax: (75) 641 52 17
e-mail: w.karny.odw@jelenia-gora.so.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Malkiewicz - pok. 3 (parter)
tel.: (75) 641 52 07
fax: (75) 641 51 29
e-mail: w.pracy.ubezpieczen@jelenia-gora.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bolesławcu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze Sąd Rejonowy w Lubaniu Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Sąd Rejonowy w Zgorzelcu