Sąd Okręgowy w Szczecinie

ul. Kaszubska 42, 70-952 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

informacja@szczecin.so.gov.pl

(91) 448 00 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są:
- w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 - przez Biuro Obsługi Interesantów
- w budynku przy ul. Małopolskiej 17 - przez Biuro Obsługi Interesantów
- w budynku przy ul. Piotra Skargi 19 - przez sekretariaty: I Wydziału Cywilnego oraz II Wydziału Cywilnego Odwoławczego

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
- ul. Kaszubska 42 oraz w budynku przy ul. Małopolskiej 17
Biura Obsługi Interesantów przyjmują interesantów zgłaszających się:
- osobiście w godz. od 8:00 do 15:00, a w poniedziałki do godz. 18:00
- telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Biura Podawcze:
- ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
- ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 4
- ul. Piotra Skargi 19, przyziemie, pokój 10

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
ul. Kaszubska 42 oraz ul. Małopolska 17
Poniedziałek: 8:00 - 17:15 (pod warunkiem zamówienia ich przynajmniej dzień roboczy wcześniej lub w dany poniedziałek do godz. 13.00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:45

Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.
W poniedziałki po godzinie 15:00 możliwe jest zapoznawanie się tylko z aktami wcześniej zamówionymi.


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
- ul. Kaszubska 42, w Biurze Obsługi Interesantów, przyziemie poziom nr -1

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
- ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
- ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 3

Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata,
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika
UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych (depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia) należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 97 1240 6957 0111 0000 0000 2094

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące FPP i PP należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 04 1240 6957 0111 0000 0000 2313

Dochody budżetowe: wpisy, opłaty i koszty sądowe,grzywny:
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
23 1010 1599 0029 7422 3100 0000

Sumy na zlecenie: zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów:
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
60 1010 1599 0029 7413 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki:
BGK
GOSKPLPW
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN):
BGK
GOSKPLPW
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD):
BGK
GOSKPLPW
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR):
BGK
GOSKPLPW
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF):
BGK
GOSKPLPW
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP):
BGK
GOSKPLPW
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
43 1010 1599 0029 7418 9110 0000

I Wydział Cywilny
ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Krzysztof Wawrowski - pok. 208
tel.: (91) 445 59 22, (91) 445 59 08
e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Żaneta Michalak - pok. 212 (I piętro)
tel.: (91) 445 59 62
e-mail: wydzial2c@szczecin.so.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Anna Lipiec - pok. 207 (II piętro)
tel.: (91) 483 85 23
e-mail: wydzial3k@szczecin.so.gov.pl

IV Wydział Karny Odwoławczy
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Juszczak - pok. 226 (II piętro)
tel.: (91) 483 83 26
e-mail: wydzial4k@szczecin.so.gov.pl

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik sekretariatu
Renata Szewczyk - pok. 231
tel.: (91) 483 83 34
e-mail: wydzial5p@szczecin.so.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Małopolska 17, 70-515 Szczecin
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Szczerbińska - pok. 402a
tel.: (91) 483 01 10
e-mail: wydzial6piu@szczecin.so.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17, 70-515 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Emilia Marchewka - pok. 112
tel.: (91) 483 01 21
e-mail: wydzial8g@szczecin.so.gov.pl

IX Wydział Wizytacyjny (Obrót prawny z zagranicą)
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik sekretariatu
Izabela Jakubiak - pok. 206
tel. (91) 483 83 01

Obrót prawny z zagranicą - pok. 208a
ul. Małopolska 17, 70-515 Szczecin
tel.: (91) 483 01 47
tel./faks: (91) 483 01 70

X Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Małopolska 17, 70-515 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Ewa Nowicka - pok. 303
tel.: (91) 483 01 36
e-mail: wydzial10r@szczecin.so.gov.pl

Izba Morska
(rozpoznawanie spraw wypadków morskich, prowadzenie rejestru okrętowego, przyjmowanie protestów morskich)
ul. plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kierownik sekretariatu
Dorota Czerwińska
tel.: (91) 433 67 82
fax: (91) 433 67 82

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Choszcznie Sąd Rejonowy w Goleniowie Sąd Rejonowy w Gryficach Sąd Rejonowy w Gryfinie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Sąd Rejonowy w Łobzie Sąd Rejonowy w Myśliborzu Sąd Rejonowy w Stargardzie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sąd Rejonowy w Świnoujściu