Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra
Woj. Dolnośląskie

srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl

(75) 671 28 30

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Punkt Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów I-V:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:00
w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca: 9:00 - 13:30
w ostatni dzień roboczy każdego roku: nieczynna
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Konto sum depozytowych służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych, wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów, kaucji
Bank: BGK O/O Warszawa
Nr konta: 34 1130 1017 0021 1001 7590 0004

Konto dochodów budżetowych służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:
kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, ksiąg wieczystych (w tym opłaty sądowe)
grzywien
Bank: NBP O/O Wrocław
Nr konta: 46 1010 1674 0019 6422 3100 0000

Konto sum na zlecenie (konto zaliczek na koszty postępowania sądowego) służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: opłat notarialnych za wpisy w Rejestrze Spadkowym, zaliczek na czynności biegłego, zaliczek na czynności kuratora, zaliczek na czynności tłumacza, zaliczek na koszty świadka i inne, wpłat na poczet należności orzeczonych na rzecz Funduszu Pracy (grzywny)
Bank: NBP O/O Wrocław
Nr konta: 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000

Przy płatnościach transgranicznych należy posługiwać się rachunkiem bankowym w formacie IBAN, tzn. przed rachunkiem należy wpisać litery PL, tj.:
PL 46 1010 1674 0019 6422 3100 0000 – dla konta dochodów
PL 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000 – dla konta zaliczek
Kod BIC dla Narodowego Banku Polskiego (dotyczy wszystkich powyższych rachunków) ma postać: NBPLPLPW
Kod BIC dla Banku Gospodarstwa Krajowego ma postać: GOSKPLPW

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP) służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: nawiązek, świadczeń pieniężnych
Bank: BGK O/O Wrocław
Nr konta: 81 1130 1033 0018 8159 6020 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Cięciwa - pok. 105
tel.: (75) 671 26 00, (75) 671 28 30
fax: (75) 671 26 01
e-mail: srjg.cywilny@jelenia-gora.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Rudnicka - pok. 2
tel.: (75) 671 27 00, (75) 671 28 30
fax: (75) 671 27 01
- Wykonawstwo ds. Karnych
tel.: (75) 671 27 35, (75) 671 27 38
e-mail: srjg.karny@jelenia-gora.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
p.o. Kierownika Sekretariatu
Małgorzata Staroń - pok. 163
tel.: (75) 671 26 50, (75) 671 28 30 (punkt informacyjny)
fax: (75) 671 26 51
e-mail: srjg.rodzinny@jelenia-gora.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Dorota Ziółkowska-Mikulicz - pok. 260
tel.: (75) 671 26 90, (75) 671 28 30
fax: (75) 671 26 91
e-mail: srjg.pracy@jelenia-gora.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18
Kierownik Sekretariatu
Bożena Lenda - pok. 209
- ds. procesowych
tel.: (75) 671 29 00, (75) 671 28 30
fax: (75) 671 29 01
- ds. upadłościowych
tel.: (75) 671 29 04, (75) 671 28 30
fax: (75) 671 29 14
e-mail: srjg.gospodarczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 18
Kierownik Sekretariatu
Marta Bogdziewicz - pok. 101
tel.: (75) 671 29 50
fax: (75) 671 29 51
e-mail: srjg.ksiegi@jelenia-gora.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasta: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz gminy: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica