Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Woj. Podkarpackie

boi@tarnobrzeg.so.gov.pl

(15) 688 25 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze;
Poniedziałek: 8:00 - 16:00*
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

(*Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje w każdy poniedziałek korespondencję
w godzinach od 16.00 do 18.00 pok. 13)

Krajowy Rejestr Karny:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariaty sądowe:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu uprzejmie prosi wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto z Sądu, aby w treści "przelewu" lub "przekazu" wyraźnie określić:
- Sygnaturę akt sprawy (krórej sprawa dotyczy)
- Nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg, SR Nisko, SR Kolbuszowa)
- Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
- Adres zamieszkania
W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

Konto dochodów budżetowych do wpłat z tytułu opłat sądowych (wpisy, opłaty, grzywny):
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000
NBP O/Rzeszów

Numer konta sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia):
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004
BGK

Numer konta sum na zlecenie (zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp):
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004
BGK

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Grzegorz Kisielewski - pok. 703
tel.: (15) 688 26 37
fax: (15) 688 26 88
e-mail: cywilny@tarnobrzeg.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Koper - pok. 716
tel.: (15) 688 26 47
fax: (15) 688 26 90
e-mail: karny@tarnobrzeg.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Irena Kondrat - pok. 207
tel.: (15) 688 25 68
fax: (15) 688 26 80
e-mail: pracy@tarnobrzeg.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Sąd Rejonowy w Mielcu Sąd Rejonowy w Nisku Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu