Sąd Okręgowy w Rzeszowie

ul. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów
Woj. Podkarpackie

boi@rzeszow.so.gov.pl

(17) 875 62 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (dyżur w godz. 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (dyżur w godz. 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (dyżur w godz. 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (dyżur w godz. 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Sekretariat Prezesa:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją
"Nie dotyczy SO w Rzeszowie"

NBP
Dochody (wpisy, opłaty, grzywny np. karne):
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

NBP
Sumy na zlecenie (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.):
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

UWAGA !!!
Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.

Sumy depozytowe w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU:

1. Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
2. Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
3. Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
4. Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
5. Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2015r. będą obowiązywały poniższe rachunki bankowe dla nowoutworzonego Sądu Rejonowego w Ropczycach:

1. Rachunek dochodów w NBP:
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

2. Rachunek sum na zlecenie w NBP:
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

3. Rachunki depozytów w BGK:
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Gliwa - pok. 132
tel.: (17) 875 63 00, (17) 875 63 21, (17) 875 63 80
fax: (17) 875 63 24
e-mail: cyw@rzeszow.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Irena Misiak - pok. 241
tel.: (17) 875 62 63
e-mail: kar@rzeszow.so.gov.pl

Sekcja ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekcji
Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Mucha - pok. 214
tel.: (17) 875 63 00, (17) 875 62 67

III Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Matuszkiewicz - pok. 224
tel.: (17) 875 62 94, (17) 875 63 00, (17) 875 62 94
e-mail: kar.odwolawczy@rzeszow.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Monika Komorowska - pok. 22
tel.: (17) 875 63 00, (17) 875 62 59
e-mail: ube@rzeszow.so.gov.pl

V Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Maria Wyskiel - pok. 104
tel.: (17) 875 63 00, (17) 875 63 27
e-mail: vcyw@rzeszow.so.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Barbara Dziopak - pok.209
tel. (17) 875 63 00, (17) 875 63 72
e-mail: gos@rzeszow.so.gov.pl

VII Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Renata Malisz - pok.105
tel.: (17) 875 63 54
fax:(17) 875 63 49
e-mail: wiz@rzeszow.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Dębicy Sąd Rejonowy w Leżajsku Sąd Rejonowy w Łańcucie Sąd Rejonowy w Ropczycach Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Rejonowy w Strzyżowie