Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

ul. plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

administracja@szczecin-pz.sr.gov.pl

(91) 460 35 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:30 - 15:00 (zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku do odwołania)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
ul. plac Żołnierza Polskiego 16
Poniedziałek: 8:30 - 15:00 (zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku do odwołania)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:30 - 15:00 (zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku do odwołania)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30 (ostatnia osoba wchodzi o 14:00)

Kasa Sądu
ul. plac Żołnierza Polskiego 16
Poniedziałek: 8:30 - 15:00 (zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku do odwołania)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwy kasa 1: 11:30 - 12:00 kasa 2: 12:00 - 12:30)

Kasa w Policach - ul. Korczaka 13/15
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 14:00

W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasy czynne są do godziny 12:45

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika
UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Numer konta, na które należy wpłacać grzywny, opłaty i koszty sądowe:
PLN: NBP - 77 1010 1599 0526 3422 3100 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Numer konta, na które należy wpłacać zaliczki sądowe:
NBP - 17 1010 1599 0526 3413 9800 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Numery kont wpłaty i wypłaty sumy depozytowe (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):
PLN: 62 1130 1017 0021 1002 2190 0004
USD: 35 1130 1017 0021 1002 2190 0005
EUR: 19 1130 1017 0021 1002 2190 0002
CHF: 46 1130 1017 0021 1002 2190 0001
GBP: 89 1130 1017 0021 1002 2190 0003
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe z tytułu depozytów sądowych tj. zabezpieczeń i poręczeń majątkowych można dokonać w placówkach Banku Pekao SA ( na poniżej wskazane konta )

PLN: 90 1240 6957 0111 0000 0000 0862
USD: 57 1240 6957 0787 0000 0000 0151
EUR: 10 1240 6957 0978 0000 0000 0177
CHF: 91 1240 6957 0797 0000 0000 0106
GBP: 05 1240 6957 0789 0000 0000 0114

W przypadku dokonywania wpłat poprzez dyspozycje ustną wymaganie jest podanie następujących danych :
- nazwy odbiorcy – Bank Gospodarstwa Krajowego
- numer rachunku
- kwota wpłaty
- waluta wpłaty
- nazwa zleceniodawcy
- adres zleceniodawcy (wpłacającego) tj. kraj kod pocztowy miejscowość, ulica
- tytuł wpłaty
- sygnaturę sądową lub nr ds. prokuratury

Numer konta, na które należy wpłacać świadczenia pieniężne i nawiązki
(konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej):
BGK - 92 1130 1176 0022 2106 7820 0006

Wpłaty gotówkowe z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek można dokonać w placówkach Banku Pekao SA na konto: 13 1240 6957 0111 0000 0000 2054.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Pankiewicz - pok. 211
tel.: (91) 460 36 00
fax: (91) 460 36 10
e-mail: wydz1cywilny@szczecin-pz.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Joanna Janowska - pok. 223
tel.: (91) 460 36 20
fax: (91) 460 36 21
e-mail: wydz2cywilny@szczecin-pz.sr.gov.pl

III Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Teresa Jasicka - pok. 230
tel.: (91) 460 36 40
fax: (91) 460 36 41
e-mail: wydz3cywilny@szczecin-pz.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kowalik - pok. 307
tel.: (91) 460 36 60
fax: (91) 460 36 66
e-mail: wydz4karny@szczecin-pz.sr.gov.pl

V Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Balińska - pok. 335
tel.: (91) 460 36 80
fax: (91) 460 36 82
e-mail: wydz5karny@szczecin-pz.sr.gov.pl

VI Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bryndza - pok. 317
tel.: (91) 460 37 00
fax: (91) 460 37 02
e-mail: wydz6karny@szczecin-pz.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach
ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
Kierownik Sekretariatu
Anna Abramowska - pok. 11
tel.: (91) 431 68 21
fax: (91) 431 68 24
e-mail: wydz7karny@szczecin-pz.sr.gov.pl

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Lidia Szemlij-Jarząbek - pok. 321
tel.: (91) 460 37 41
fax: (91) 460 37 49
e-mail: wydz8rodzinny@szczecin-pz.sr.gov.pl

IX Wydział Egzekucyjny
Kierownik Sekretariatu
Anna Ratkowska - pok. 343
tel.: (91) 460 3760, (91) 460 37 61
fax: (91) 432 24 32
e-mail: wydz9egzekucyjny@szczecin-pz.sr.gov.pl

X Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Adamowicz - pok. 2
tel.: (91) 432 2 4 12
fax: (91) 432 24 13
e-mail: wydz10kw@szczecin-pz.sr.gov.pl

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach
ul. Korczaka 13/15, 72-010 Police
Kierownik Sekretariatu
Anna Świderska
tel.: (91) 431 68 26, (91) 431 68 46
fax: (91) 431 68 26
e-mail: wydz11kw@szczecin-pz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Szczecin poza obszarem w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Autostrada Poznańska z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Autostrada Poznańska, a także dla gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police