Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

boi@szczecin-centrum.sr.gov.pl

(91) 485 55 15

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (91) 424 05 59
e-mail: czytelnia13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Przyjmowanie dokumentów, udzielanie informacji, wydawanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
tel.: (91) 422 49 99

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Przyjmowanie interesantów w Sekretariatach Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (od godz. 15:00 na przemian z kasą Sądu Okręgowego w Szczecinie)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika

UWAGA ! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

opłaty i koszty sądowe, grzywny:
92 1010 1599 0526 7622 3100 0000 (NBP)
SWIFT NBPLPLPW
kod IBAN: PL

sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:
Nr kont sum depozytowych - Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 stycznia 2015 roku:
12 1130 1017 0021 1002 2290 0004 PLN - przelew bankowy
82 1130 1017 0021 1002 2290 0005 USD - przelew bankowy
66 1130 1017 0021 1002 2290 0002 EUR - przelew bankowy
93 1130 1017 0021 1002 2290 0001 CHF - przelew bankowy
39 1130 1017 0021 1002 2290 0003 GBP - przelew bankowy
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych, poręczeń i zabezpieczeń majątkowych dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr kont:

30 1240 6957 0111 0000 0000 0778 PLN - do wpłat gotówkowych
39 1240 6957 0787 0000 0000 0087 USD - do wpłat gotówkowych
89 1240 6957 0978 0000 0000 0113 EUR - do wpłat gotówkowych
46 1240 6957 0797 0000 0000 0043 CHF - do wpłat gotówkowych
57 1240 6957 0789 0000 0000 0051 GBP - do wpłat gotówkowych

Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.

zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków:
32 1010 1599 0526 7613 9800 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie:
47 1130 1176 0022 2107 0820 0006 - przelew bankowy
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 marca 2018r. wpłaty gotówkowe dotyczące FPPoPP dokonywać można tylko w placówce Banku PeKaO S.A. przy ul. Bogurodzicy 5 w Szczecinie na nr konta:
44 1240 6957 0111 0000 0000 2175 - do wpłat gotówkowych

Bank BGK nie będzie prowadził obsługi kasowej.

I Wydział Cywilny
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Czyżykowska-Dreger- pok.129
tel.: (91) 485 52 80
fax: (91) 485 55 21
e-mail: wydz1cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl

III Wydział Cywilny
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Rucińska - pok. 215
tel. / fax: (91) 485 54 35
e-mail: wydz3cywilny@szczecin-centrum.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Anna Bargiel - pok. 108
tel.: (91) 485 52 60
fax: (91) 485 54 85
e-mail: wydz4karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl

V Wydział Karny
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
p.o. Jadwiga Skiba - pok. 120
tel.: (91) 485 53 30
fax: (91) 485 53 30
e-mail: wydz5karny@szczecin-centrum.sr.gov.pl

VI Wydział Egzekucyjny
ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Iwona Harbuz - pok. 79
tel.: (91) 485 54 11
fax: (91) 485 54 12
e-mail: wydz6egz@szczecin-centrum.sr.gov.pl

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Adrianna Magdziarz - pok. 203
tel.: (91) 485 54 23
fax: (91) 448 05 39
e-mail: wydz8rodzinny@szczecin-centrum.sr.gov.pl

IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
p.o. Agata Rozbiewska
tel.: (91) 485 54 02
e-mail: wydz9pracy@szczecin-centrum.sr.gov.pl

X Wydział Gospodarczy
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Iwona Pińska - pok. 118
tel.: (91) 485 53 97
fax: (91) 485 53 98
e-mail: wydz10gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XI Wydział Gospodarczy
ul Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
p.o. Gabriela Wierzgacz - pok. 103
tel.: (91) 485 52 23, (91) 485 52 28
fax: (91) 485 52 28
e-mail: wydz11gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin
Kierownik Sekretariatu
Maria Szulc - pok. 110
tel.: (91) 485 52 47
fax: (91) 485 52 39
e-mail: wydz12gosp@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Królowej Korony Polskiej 31, 70-485 Szczecin
Kierownika Sekretariatu
Mariusz Osiński - pok. 11
tel.: (91) 422 53 47
fax: (91) 422 50 81
e-mail: wydz13krs@szczecin-centrum.sr.gov.pl

XIV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów
Kierownik Sekretariatu
Iwona Siewielec - pok. 77
tel.: (91) 485 55 49
fax: (91) 485 52 72
e-mail: wydz14rz@szczecin-centrum.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od punktu przecięcia się obwodnicy kolejowej przy ul. Autostrada Poznańska z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż zewnętrznego obrzeża nasypu torowiska obwodnicy kolejowej do ul. Jagiellońskiej, wewnętrznym obrzeżem nasypu torowiska obwodnicy kolejowej, wraz z dworcem PKP Niebuszewo, do wiaduktu kolejowego na ul. Sczanieckiej, osią jezdni ul. Sczanieckiej do ul. 1 Maja, osią jezdni ul. 1 Maja do ul. Nocznickiego, osiami jezdni ul. Nocznickiego, Firlika i Łady do ul. Szarotki, w linii prostej będącej przedłużeniem osi jezdni ul. Szarotki do lewego brzegu Odry Zachodniej i lewym brzegiem Odry Zachodniej do jego przecięcia z ul. Autostrada Poznańska