Sąd Okręgowy w Elblągu

ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg
Woj. Warmińsko-Mazurskie

boi@elblag.so.gov.pl

(55) 611 24 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:15 - 15:15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Biuro podawcze:
ul. Plac Konstytucji 1, 82-300 Elbląg - pok. nr 1
tel.: (55) 611 24 69

ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg - pok. nr 14
tel.: (55) 62 90 960

Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Godziny urzędowania Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Godziny pracy Biura Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Obsługa interesantów poszczególnych wydziałów Sadu Okręgowego odbywa się w wyznaczonych punktach informacyjnych Biura Obsługi Interesanta:

a) dla Wydziałów:
I Wydziału Cywilnego
IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
V Wydziału Cywilnego Rodzinnego
w budynku Sądu przy ul. Płk. Dąbka 21 w Elblągu, tel.: (55) 62 90 910, (55) 62 90 911

b) dla Wydziałów:
II Wydziału Karnego
II Wydziału Karnego Sekcji ds. Penitencjarnych
VI Wydziału Karnego Odwoławczego
w budynku Sądu przy Placu Konstytucji 1 w Elblągu, tel.: (55) 611 24 57

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Kontakt z czytelnią akt w budynku Sądu:
przy Placu Konstytucji 1:
tel.: (55) 611 24 70
e-mail: czytelnia.karny@elblag.so.gov.pl

przy ul. Płk. Dąbka 21:
tel.: (55) 62 90 913
e-mail: czytelnia.cywilny@elblag.so.gov.pl

Numery kont bankowych:

1.Rachunek dochodów (opłaty za złożenie pozwu, apelacji, grzywny oraz koszty do wszystkich wydziałów Sądu):
W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. VC 23/10 itp.,

43 1010 1397 0025 6722 3100 0000 - rachunek główny SO w Elblągu (identyfikacja Sądu 3011)

78 1010 0055 1263 0050 0800 0000 - SF w Działdowie (identyfikacja Sądu 3011 5008)

56 1010 0055 1263 0050 5500 0000 - SF w Nowym Mieście Lubawskim (identyfikacja Sądu 3011 5055)

kod SWIFT: NBPLPLPW

2. Rachunek sum na zlecenie (zaliczki sądowe) (wpłaty na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA, za ogłoszenia w prasie, itp.):
W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. VC 23/10

96 1130 1189 0025 0125 2320 0001 - konto SO w Elblągu i SF w Działdowie oraz SF w Nowym Mieście Lubawskim:

kod SWIFT: GOSKPLPW

3. Rachunek sum depozytowych ministra finansów (wpłaty poręczeń majątkowych, zabezpieczeń, opłaty za wadium, ceny nabycia, itp.)
W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. ICo 23/10

konta SO w Elblągu i SF w Działdowie oraz SF w Nowym Mieście Lubawskim:
1. PLN 44 1130 1017 0021 1002 3390 0004
2. USD 17 1130 1017 0021 1002 3390 0005
3. EUR 98 1130 1017 0021 1002 3390 0002
4. CHF 28 1130 1017 0021 1002 3390 0001
5. GBP 71 1130 1017 0021 1002 3390 0003

kod SWIFT: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
ul. Płk. Dąbka 21, , 82-300 Elbląg
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Krystowska - pok. 825
tel.: (55) 62 90 926
fax: (55) 643 81 17
e-mail: wydzial.cywilny@elblag.so.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Plac Konstystucji 1, 82-300 Elbląg
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Białousz - pok. 214
tel.: (55) 611 24 81
fax: (55) 611 24 40
e-mail: wydzial.karny@elblag.so.gov.pl oraz a.bialousz@elblag.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Kaczyńska - pok. 829
tel.: (55) 629 09 36
fax: (55) 611 41 90
e-mail: wpius@elblag.so.gov.pl

V Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Szulc - pok. 820
tel.: (55) 629 09 50
fax: (55) 629 09 55
e-mail: cywilny.rodzinny@elblag.so.gov.pl

VI Wydział Karny Odwoławczy
ul. Plac Konstystucji 1, 82-300 Elbląg
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kwiatkowska - pok. 306
tel.: (55) 611 24 37
fax: (55) 611 24 53
e-mail: karny.odwolawczy@elblag.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Braniewie Sąd Rejonowy w Działdowie Sąd Rejonowy w Elblągu Sąd Rejonowy w Iławie Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Sąd Rejonowy w Ostródzie