Sąd Rejonowy w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 17-19, 73-110 Stargard
Woj. Zachodnio-Pomorskie

sekretariat@stargard.sr.gov.pl

(91) 578 74 31

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Dyżury Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
tel.: (91) 578 74 31
e-mail: boi@stargard.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 12:00 oraz 12:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 11:30 oraz 12:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 11:30 oraz 12:00 - 15:15

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 12:00 oraz 12:30 - 14:30

Opłaty dotyczące wpisów do Rejestru Spadkowego:
Oddział Finansowy w Sądzie Rejonowym w Stargardzie zgodnie z pismem Ministra Sprawieliwości z dn. 24.10.2016r. SPiA 3110-121/16
informuje, iż wpłaty dotyczące wpisów do Rejestru Spadkowego mają być dokonywane na konto sum na zlecenie o numerze
75 1010 1599 0058 2913 9800 0000

Konto dochodów budżetowych
wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste
NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin
Nr konta : 38 1010 1599 0058 2922 3100 0000
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Konto sum depozytowych
poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia
1) wpłaty dokonywane przelewem:
adresat: Sąd Rejonowy w Stargardzie
bank: BGK O/Szczecin
PLN 15 1130 1017 0021 1002 2090 0004
USD 85 1130 1017 0021 1002 2090 0005
EUR 69 1130 1017 0021 1002 2090 0002
CHF 96 1130 1017 0021 1002 2090 0001
GBP 42 1130 1017 0021 1002 2090 0003
kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW
kod IBAN: PL

2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :
adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego
bank: BGK O/Szczecin
PLN 66 1240 6957 0111 0000 0000 0809

Konto sum na zlecenie
zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków
NBP O/Szczecin
ul. Starzyńskiego 1
70-952 Szczecin
Nr konta: 75 1010 1599 0058 2913 9800 0000 PLN
kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW
kod IBAN: PL

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenie pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Szczecin
BGK 44 1130 1176 0022 2106 4920 0004

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Błażejewska
tel./fax: (91) 578 74 42
e-mail: sekretariat.cywilny@stargard.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Magdalena Augustyn
tel./fax: (91) 578 74 34
e-mail: sekretariat.karny@stargard.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Bogusława IV 25, 73-110 Stargard
Kierownik sekretariatu
Violetta Kuźniar
tel./fax: (91) 578 97 38
e-mail: sad.rodzinny@stargard.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Renata Gończarowska
tel./fax: (91) 578 97 41
e-mail: sad.pracy@stargard.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Izabela Sąsara
tel./fax: (91) 578 74 53
e-mail: sekretariat.kwstargard@stargard.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach
ul. Staromiejska 3, 74-200 Pyrzyce
Kierownik sekretariatu
Iwona Ksel
tel./fax: (91) 570 36 60
e-mail: pyrzyce.kw@stargard.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach
ul. Staromiejska 3, 74-200 Pyrzyce
Kierownik sekretariatu
Ewa Pustułka
tel./fax: (91) 570 35 55
e-mail: pyrzyce.karny@stargard.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Stargard oraz gminy: Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Lipiany, Marianowo, Przelewice, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań i Warnice