Sąd Rejonowy w Myśliborzu

ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz
Woj. Zachodnio-Pomorskie

brak danych

(95) 747 34 46

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 11:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Przeglądu Akt:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30 (przy czym ostatnie akta udostępniane są do godziny 14:00)

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
W każdy poniedziałek: 7:30 - 18:00

Konta bankowe:
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy,
- wydział, którego wpłata dotyczy,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika
UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Dochody budżetowe - opłaty, wpisy, koszty, grzywny sądowe oraz opłaty dotychczas uiszczane w znakach sądowych należy wpłacać
na konto NBP o/Szczecin
42 1010 1599 0001 5622 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW

Zaliczki sądowe - zaliczki na biegłych, kuratorów, a także opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać
na konto BGK o/Szczecin:
42 1130 1176 0022 2106 3620 0003
SWIFT: GOSKPLPW

Sumy depozytowe - depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, wadia na konto BGK o/Szczecin
1. wpłaty dokonywane przelewem:
65 1130 1017 0021 1002 1990 0004
SWIFT: GOSKPLPW

2. wpłaty dokonywane osobiście/gotówkowo w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty):
28 1240 6957 0111 0000 0000 0814

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
- nawiązki i świadczenia pieniężne należy wpłacać na konto BGK o/Szczecin:
85 1130 1176 0022 2106 3620 0005
SWIFT: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Alina Fornal - pok. 309
tel.: (95) 747-3174 wew. 34
e-mail: alina.fornal@mysliborz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Michalak-Gula - pok. 319
tel.: (95) 747 04 17 wew. 36
e-mail: malgorzata.michalak-gula@mysliborz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Iwona Bil - pok. 103
tel. (95) 747-5806 wew. 52
e-mail: iwona.bil@mysliborz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Marzena Kunitz - pok. 110
tel. (95) 747 25 34 wew. 32
e-mail: marzena.kunitz@mysliborz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz i Nowogródek Pomorski