Sąd Rejonowy w Łobzie

ul. Niepodległości 15, 73–150 Łobez
Woj. Zachodnio-Pomorskie

so.szczecin.dyr@szczecin.so.gov.pl

(91) 397 06 31

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (91) 397 06 31, (91) 397 42 83, (91) 397 47 74
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
tel.: (91) 397 06 42
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Dochody budżetowe: wpisy, opłaty i koszty sądowe, grzywny
12 1010 0055 1043 0050 7500 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Sumy na zlecenie: zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
47 1010 0055 4503 0050 7500 0000
NBP O/O Szczecin NBPPLPW

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: świadczenia pieniężne i nawiązki
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006
BGK
GOSKPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN):
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004
BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD):
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005
BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR):
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002
BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF):
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001
BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP):
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003
BGK
GOSKPLPW
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
30 1010 0055 4513 0050 7500 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Joanna Szatan - pok. 34 (I piętro)
tel.: (91) 397 06 45
e-mail: jszatan@lobez.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Janina Szulc - pok. 11 (I piętro)
tel.: (91) 397 06 33
fax: (91) 397 06 27
e-mail: jszulc@lobez.sr.gov.pl
- Należności sądowe - pok. 11A (I piętro)
tel.: (91) 397 06 58
fax: (91) 397 06 27
- Wykonanie Orzeczeń - pok. 7 (parter)
tel.: (91) 397 06 51

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Piotr Reimer - pok. 6 (parter)
tel./fax: (91) 397 06 39
e-mail: preimer@lobez.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Joanna Kruszniewska - pok. 23 (parter)
tel.: (91) 397 06 42
e-mail: jkruszniewska@lobez.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko i Węgorzyno