Sąd Rejonowy w Gryfinie

ul. Grunwaldzka 2, 74-100 Gryfino
Woj. Zachodnio-Pomorskie

informacja@gryfino.sr.gov.pl

(91) 420 03 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (91) 420 03 07
e-mail: informacja@gryfino.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 (w godz. 15:30 - 18:00 pełnione są dyżury w sekretariatach wydziałów)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Sądowe:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe: opłaty od wniosku i pozwu, opłaty od zażaleń, opłaty od skarg, koszty spraw sądowych, grzywny, wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Szczecin
55 1010 1599 0057 9922 3100 0000

Depozyty sądowe: poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadium, kaucje
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLN 06 1130 1017 0021 1002 2690 0004
USD 76 1130 1017 0021 1002 2690 0005
EUR 60 1130 1017 0021 1002 2690 0002
CHF 87 1130 1017 0021 1002 2690 0001
GBP 33 1130 1017 0021 1002 2690 0003

Depozytowe sumy na zlecenie: zaliczki na biegłych, zaliczki na tłumaczy, zaliczki na kuratorów
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
29 1130 1176 0022 2113 5620 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
02 1130 1176 0022 2113 5620 0004

Wpłat gotówkowych z tytułu depozytów sądowych można dokonywać w placówkach Banku Pekao SA, który prowadzi zastępczą obsługę kasową BGK na poniżej podane nr kont bankowych.

Wpłaty są wolne od opłat bankowych.

W Gryfinie placówka Banku Pekao SA mieści się przy ul. Parkowa 3, 74-100 Gryfino.

Nr kont wyłącznie do wpłat gotówkowych z tyt. depozytów sądowych dokonywanych w placówkach Banku Pekao SA:
PLN - 05 1240 6957 0111 0000 0000 0840
USD - 58 1240 6957 0787 0000 0000 0133
EUR - 11 1240 6957 0978 0000 0000 0159
CHF - 92 1240 6957 0797 0000 0000 0088
GBP - 98 1240 6957 0789 0000 0000 0089

Nie ma możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu tj. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Monika Polak - pok. 210 (II piętro)
tel.: (91) 420 03 51
fax: (91) 420 03 56

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Helena Wiewióra - pok. 101 (I piętro)
tel.: (91) 420 03 31
fax: (91) 420 03 34

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Jolanta Lis - pok. 114 (I piętro)
tel.: (91) 420 03 21
fax: (91) 420 03 26

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Zdybel - pok. 109 (I piętro)
tel.: (91) 420 03 71
fax: (91) 420 03 97

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Chojnie
ul. Dworcowa 1 , 74 – 500 Chojna
Kierownik sekretariatu
Róża Rożko - pok. 9 (parter)
tel.: (91) 414 30 47
fax: (91) 414 30 47 wew. 24
e-mail: rrozko@gryfino.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa