Sąd Rejonowy w Gryficach

ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice
Woj. Zachodnio-Pomorskie

sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl

(91) 386 68 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (po godzinie 15:30 - 18:00 korespondencja przyjmowana jest przez pracownika Biura Obsługi Interesanta)
Wtorek - Piątek: 7:30-14:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (91) 386 68 01
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 11:10 - 11:30)

Biuro Obsługi Interesantów Ksiąg Wieczystych:
tel.: (91) 386 68 02
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 10:00 - 10:20)

Konta bankowe:
1. Opłaty sądowe, koszty i grzywny sądowe:
85 1010 1599 0057 8622 3100 0000

2. Zaliczki sądowe na opinie biegłych, wynagrodzenie kuratora lub ogłoszenia prasowe:
25 1010 1599 0057 8613 9800 0000

3. Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe oraz depozyty sądowe:
97 1130 1017 0021 1002 3090 0004 (szczegółowe informacje o nr kont)

4. Wpłaty z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej:
19 1130 1176 0022 2118 1920 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Zielińska - pok. 212
tel.: (91) 386 68 11
fax: (91) 386 68 19
e-mail: azielinska@gryfice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Marta Wojcieszonek - pok. 109
tel.: (91) 386 68 21
fax: (91) 386 68 29
e-mail: mwojcieszonek@gryfice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Krystyna Gorzkowska
tel.: (91) 386 68 31
fax: (91) 386 68 39
e-mail: kgorzkowska@gryfice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Pastuszka - pok. 115
tel.: (91) 386 68 51
fax: (91) 384 66 07, (91) 386 68 59
e-mail: epastuszka@gryfice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal i Trzebiatów