Sąd Rejonowy w Choszcznie

ul. Wolności 14, 73-200 Choszczno
Woj. Zachodnio-Pomorskie

sekretariat@choszczno.sr.gov.pl

(95) 765 70 69

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

Konta Bankowe:
Dochody budżetowe:
(wpisy, opłaty i koszty sądowe, grzywny)
13 1010 0055 1043 0050 4200 0000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
59 1130 1017 0021 1002 2390 0004
BGK
GOSKPLPW

Sumy na zlecenie:
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów)
opłata za wpis do Rejestru Spadkowego postanowień o stwierdzeniu nabyciu spadku albo europejskich poświadczeń spadkowych
48 1010 0055 4503 0050 4200 0000
NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: świadczenia pieniężne i nawiązki
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006
BGK GOSKPLPW

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
31 1010 0055 4513 0050 4200 0000
NBP

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Kilan - pok. 202
tel.: (95) 765 78 07, wew. 28

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Lewandowska - pok. 209

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Hancz - pok. 205
tel.: (95) 765 20 35, wew. 17

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Lidia Fischer - pok. 102
tel.: (95) 765 25 70, wew. 33

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz