Sąd Rejonowy w Wałczu

ul. Sądowa 2, 78-600 Wałcz
Woj. Zachodnio-Pomorskie

boi@walcz.sr.gov.pl

(67) 250 19 46

Godziny urzędowania:
Poiedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (67) 250 19 46
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (67) 250 19 46
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (67) 250 19 46
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Ksiąg Wieczystych:
tel.: (67) 250 19 26
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00

Dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
15 1010 0055 2023 0050 9400 0000 - NBP o/o Szczecin

Sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, rejestry spadkowe)
PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004 - BGK Szczecin
USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005 - BGK Szczecin
EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002 - BGK Szczecin
CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001 - BGK Szczecin
GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003 BGK Szczecin

Sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, na kuratorów)
46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
56 1130 1046 0016 0161 8920 0004 - BGK Szczecin

I Wydział Cywilny
ul. Bydgoska 13
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Mrowiec - pok. 12
tel./fax: (67) 259 40 51
e-mail: cywilny@walcz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Bandyszak - pok. 210
tel.: (67) 250 19 40
fax: (67) 250 19 68
e-mail: karny@walcz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kuzia - pok. 111
tel.: (67) 250 19 65
fax: (67) 250 19 66
e-mail: rodzinny@walcz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Lilla Wenio - pok. 104
tel.: (67) 250 19 26
fax: (67) 250 19 44
e-mail: ksiegiwieczyste@walcz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Wałcz oraz gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz