Sąd Rejonowy w Szczecinku

ul. Bohaterów Warszawy 42, 78-400 Szczecinek
Woj. Zachodnio-Pomorskie

boi@szczecinek.sr.gov.pl

(94) 373 08 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
e-mail: boi@szczecinek.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 10:00 - 16:00 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 13:30)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych:
tel.: (94) 373 08 23
Poniedziałek: 10:00 - 17:00 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 16:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00 (ostatnia osoba wchodzi o 13:30)
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
tel.: (94) 373 08 23
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00
W ostatni dzień każdego miesiąca: 9:00 - 13:30
(przerwa: 11:00 - 11:20)

dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
81 1010 1599 0140 7822 3100 0000 – NBP Szczecin

sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)
21 1010 1599 0140 7813 9800 0000 – NBP OO Szczecin

sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)
PLN 14 1130 1017 0021 1001 5690 0004
GBP 41 1130 1017 0021 1001 5690 0003
CHF 95 1130 1017 0021 1001 5690 0001
EUR 68 1130 1017 0021 1001 5690 0002
USD 84 1130 1017 0021 1001 5690 0005

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz funduszu)
14 1240 6957 0111 0000 0000 0387

I Wydział Cywilny
ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek
Kierownik Sekretariatu
Monika Figiel - pok. 8
tel./fax: (94) 372 93 27
e-mail: wydzial.cywilny@szczecinek.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Przemysław Niedzielin - pok 113
tel./fax: (94) 373 08 15
e-mail: wydzial.karny@szczecinek.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Monika Romańczuk - pok. 108
tel.: (94) 373 08 36
fax: (94) 373 08 19
e-mail: wydzial.rodzinny@szczecinek.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
p.o. Kierownika Sekretariatu
Maria Paluch - pok. 5
tel.: (94) 373 08 20
e-mail: wydzial.pracy@szczecinek.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Teresa Gradek - pok. 203
tel.: (94) 373 08 45
e-mail: ksiegi.wieczyste@szczecinek.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Szczecinek oraz gminy: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek