Sąd Rejonowy w Żninie

ul. plac Wolności 17, 88-400 Żnin
Woj. Kujawsko-Pomorskie

administracja@znin.sr.gov.pl

(52) 303 37 12

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów, co najmniej przez 6 godzin w czasie urzędowania sądu, a w każdy poniedziałek do godziny 18:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Uwaga: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale, w którym prowadzona jest sprawa.

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty):
87 1010 0055 1103 0050 5400 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL
Uwaga: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego):
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR)
04 1130 1017 0021 1000 3790 0002
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Pomoc postpenitencjarna (nawiązki, świadczenia)
68 1130 1075 0002 6134 8820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sosnowska
tel.: (52) 303 37 41, (52) 303 37 36
fax: (52) 303 37 27
e-mail: cywilny@znin.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewa Reisner
tel.: (52) 303 37 17, (52) 303 37 21
e-mail: karny@znin.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Lidia Świtała
tel.: (52) 303 37 34, (52) 303 37 31
e-mail: rodzinny@znin.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Joanna Bagrowska
tel.: (52) 303 37 42, (52) 303 37 39
e-mail: nkw@znin.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Żnin