Sąd Rejonowy w Sławnie

ul. I-go Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno
Woj. Zachodnio-Pomorskie

sr.slawno@koszalin.so.gov.pl

(59) 810 67 46

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
(przerwa: 10:00 - 11:00)

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 14:00

Konta bankowe:
dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
95 1010 0055 2023 0050 7300 0000 - NBP o/o Szczecin

sumy na zlecenie, zaliczki (na. Zaliczki na biegłych, kuratorów)
46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin

depozyty (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)
PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004 - BGK Szczecin
USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005 - BGK Szczecin
EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002 - BGK Szczecin
CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001 - BGK Szczecin
GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003 BGK Szczecin
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
56 1130 1046 0016 0161 8920 0004 - BGK Szczecin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
29 1010 1599 0143 4218 9110 0000 - NBP o/o Szczecin

I Wydział Cywilny
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Mikołajczak - pok. 4
tel.: (59) 810 06 15
fax: (59) 810 06 16
e-mail: cywilny@slawno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Ziemnica - pok. 17
tel.: (59) 810 67 40
fax: (59) 810 67 41
e-mail: karny@slawno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Kierownik Sekretariatu
Renata Rojewska - pok. 12
tel.: (59) 810 06 22
fax: (59) 810 06 22
e-mail: rodzinny@slawno.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Kierownik Sekretariatu
Anna Gostomczyk - pok. 13
tel.: (59) 810 06 19
fax: (59) 810 06 18
e-mail: wkw@slawno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sławno oraz gminy: Postomino i Sławno