Sąd Rejonowy w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34B, 75-950 Koszalin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

brak danych

(94) 317 02 21

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:30

Obsługa interesantów Wydziału I Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Gospodarczego, VIII Wydziału Cywilnego oraz XI Wydziału Wykonywania Orzeczeń:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Obsługa interesantów IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek: 10:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Punkt Informacyjny:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Czytelnia akt dla Wydziału I Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Gospodarczego, VIII Wydziału Cywilnego oraz XI Wydziału Wykonywania Orzeczeń:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Czytelnia akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Czytelnia IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
W poniedziałki od godziny 14:00 - 17:00 przeglądanie akt IX Wydziału KRS odbywa się w Czytelni Biura Obsługi Interesantów

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Czwartek: 8:30 - 14:30
Piątek: 8:30 - 14:00
(przerwa: 10:00 - 11:00)

DOCHODY (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O/O Szczecin

SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)
83 1010 1599 0143 6813 9800 0000 - NBP O/O Szczecin

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
66 1010 1599 0143 6818 9110 0000 - NBP O/O Szczecin

DEPOZYTY
PLN 17 1130 1017 0021 1001 5490 0004
USD 87 1130 1017 0021 1001 5490 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1001 5490 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1001 5490 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1001 5490 0003

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
70 1130 1046 0016 0161 7620 0006 - BGK

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Koszalinie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie wydziału, sygnatury akt, rodzaju wpłaty.

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Informujemy, iż płatności dokonywane w kasie tutejszego sądu odbywają się wyłącznie gotówkowo.

I Wydział Cywilny
ul. Władysława Andersa 17, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Monika Kochanowska
e-mail: cywilny1@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 345 55 27, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 342 72 70

II Wydział Karny
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Zdulska
e-mail: karny2@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 317 02 58, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 317 02 58

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Julianna Stryjek
e-mail: rodzinny3@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 342 86 26, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 317 02 59

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Regina Iwona Kawęcka
e-mail: pracy4@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 342 86 47, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 347 19 11

V Wydział Gospodarczy
ul. Grottgera 4, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Grykień-Musiał
e-mail: gospodarczy5@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 347 95 27, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 347 95 27

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Agata Skrzypczak
e-mail: ksiegi6@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 317 02 81, (94) 317 02 82

VII Wydział Gospodarczy
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Wysoczańska
e-mail: gospodarczy7@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 317 02 01, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 342 47 56

VIII Wydział Cywilny
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Anna Wilkiewicz
e-mail: cywilny8@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 317 02 31, (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
fax: (94) 317 02 40

IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
ul.Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Ewa Parys
e-mail: krs9@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 342 82 60
fax: (94) 342 67 73

XI Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Radzikowska
e-mail: wydzial11@koszalin.sr.gov.pl
tel.: (94) 342 86 28, (94) 317 02 21
tel./fax: (94) 342 86 07 lub w sprawach windykacji karnej (94) 342 86 37

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Darłowo i Koszalin oraz gminy: Będzino, Biesiekierz, Darłowo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno