Sąd Rejonowy w Sulęcinie

ul. Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin
Woj. Lubuskie

boi@sulecin.sr.gov.pl

(95) 755 48 24

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:45

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:45

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych
NBP O/Zielona Góra 43-1010-0055-1113-0050-7200-0000
BIC: NBPLPLPW

Konto wydatków budżetowych
NBP O/Zielona Góra 45-1010-1704-0020-2022-3000-0000
BIC: NBPLPLPW

Konto sum na zlecenie
NBP O/Zielona Góra 32-1010-1704-0020-2013-9800-0000
BIC: NBPLPLPW
zaliczki na biegłych, badanie DNA, kuratorów zastępujących strony, itp.

Konto Zakładowego Funduszu Socjalnego
NBP O/Zielona Góra 15-1010-1704-0020-2018-9110-0000
BIC: NBPLPLPW

Konto sum depozytowych - waluta PLN
BGK O/Zielona Góra 69-1130-1017-0021-1002-8190-0004
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum depozytowych - waluta USD
BGK O/Zielona Góra 42-1130-1017-0021-1002-8190-0005
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum depozytowych - waluta EUR
BGK O/Zielona Góra 26-1130-1017-0021-1002-8190-0002
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum depozytowych - waluta CHF
BGK O/Zielona Góra 53-1130-1017-0021-1002-8190-0001
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum depozytowych - waluta GBP
BGK O/Zielona Góra 96-1130-1017-0021-1002-8190-0003
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia

Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
BGK O/Zielona Góra 38-1130-1222-0030-2044-5420-0001
BIC: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Krajewska
tel./fax: (95) 755 07 68, (95) 755 48 24 wew. 47
Sekretariat:
tel.: (95) 755 07 68, (95) 755 48 24 wew. 38
e-mail: cywilny@sulecin.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Anna Michalak
tel./fax: (95) 755 07 74, (95) 755 48 24 wew. 44
Sekretariat:
tel.: (95) 755 48 24 wew. 45
e-mail: karny@sulecin.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Monika Błażejczyk
tel./fax: (95) 755 07 66, (95) 755 48 24 wew. 36
Sekretariat:
tel.: (95) 755 48 24 wew. 50
e-mail: rodzinny@sulecin.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Gorączka
tel./fax: (95) 755 48 81
e-mail: ksiegi@sulecin.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawuje nadzór nad

gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym