Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Woj. Lubuskie

informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl

(95) 763 21 55

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (95) 763 21 55
e-mail: informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:15 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody - NBP O/O Zielona Góra - 41 1010 0055 1113 0050 4100 0000
Wydatki - NBP O/O Zielona Góra - 45 1010 1704 0020 2022 3000 0000
Sumy na zlecenie - NBP O/O Zielona Góra - 32 1010 1704 0020 2013 9800 0000
Fundusz socjalny - NBP O/O Zielona Góra - 15 1010 1704 0020 2018 9110 0000
Sumy depozytowe BGK O/ Zielona Góra:
PLN - 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
USD - 42 1130 1017 0021 1002 8190 0005
EUR - 26 1130 1017 0021 1002 8190 0002
CHF - 53 1130 1017 0021 1002 8190 0001
GBP - 96 1130 1017 0021 1002 8190 0003

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy.
(np. koszty IC 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15)

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać
Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego.
(np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi)

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Beata Dziubyna - pok. 17
tel.: (95) 763 09 30
fax: (95) 715 16 01
e-mail: cywilny@strzelce-kraj.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Aleksandra Andrzejak - pok. 25
tel.: (95) 763 09 30
fax: (95) 715 16 02
e-mail: karny@strzelce-kraj.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Anna Domarecka - pok. 2
tel.: (95) 763 09 30
fax: (95) 715 16 03
e-mail: rodzinny@strzelce-kraj.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Bogumiła Wolińska - pok. 7
tel.: (95) 763 09 36
fax: (95) 715 16 04
e-mail: wkw@strzelce-kraj.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawuje nadzór nad

gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn