Sąd Rejonowy w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice
Woj. Lubuskie

sekretariat@slubice.sr.gov.pl

(95) 750 70 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 15:00 (dodatkowo dyżur sekretariatów do godz. 18:00)
Wtorek - Piątek 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 14:00

Konto dochodów, na które należy wpłacać:
grzywny i koszty w sprawach cywilnych, karnych, i rodzinnych,
wpisy i opłaty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz dotycz.Wydz.Pracy, Wydz.Ksiąg Wieczystych.
Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra
Numer rachunku: 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000

Subkonta:
I Wydział Cywilny - 42 1010 0055 2133 0042 2200 0001
II Wydział Karny - 15 1010 0055 2133 0042 2200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 85 1010 0055 2133 0042 2200 0003
IV Wydział Pracy - 58 1010 0055 2133 0042 2200 0004
V Wydział Ksiąg wieczystych - 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005
Oddział Finansowy - 14 1010 0055 2133 0042 2200 0020

Konto sum depozytowych, na które należy wpłacać:
poreczenia i zabezpieczenia majątkowe,
wadium z tytułu licytacji i pozostałą kwotę nabycia nieruchomości,
depozyty sądowe.
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 13 1130 1017 0021 1002 8690 0004

Wpłaty gotówkowe bezpośrednio w Banku Pekao S.A na rachunek 08 1240 6957 0111 0000 0000 0786 są realizowane bez kosztów prowizji.

Konto sum na zlecenie, na które należy wpłacać zaliczki na biegłych, kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)
Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra
Numer rachunku: 98 10101704 0092 4713 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, na które należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 21 1130 1222 0030 2046 2720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Dorota Morgiewicz
tel.: (95) 750 70 76
fax: (95) 750 70 77
e-mail: cywilny@slubice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Krystyna Kiżuk
tel.: (95) 750 70 62
fax: (95) 750 70 61, (95) 750 70 63
e-mail: karny@slubice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Mikołajczak
tel.: (95) 750 70 83
fax: (95) 750 70 82
e-mail: rodzinny@slubice.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Wiesława Tomaśko
tel.: (95) 750 70 84
fax: (95) 750 70 85
e-mail: pracy@slubice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Jadwiga Stempień
tel.: (95) 750 70 11, (95) 750 70 08
fax: (95) 750 70 09
e-mail: kw@slubice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice