Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz
Woj. Lubuskie

info@miedzyrzecz.sr.gov.pl

(95) 741 23 95

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze:
tel./fax: (95) 742 40 09
e-mail: info@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Konta bankowe:
Wpłaty na grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):
NBP o/Zielona Góra
78 1010 0055 1113 0050 8100 0000

Wpłaty na poręczenia majątkowe i wadia (depozyty):
BGK O/Zielona Góra
69 1130 1017 0021 1002 8190 0004

Wpłaty na zaliczki do spraw:
NBP o/Zielona Góra
32 1010 1704 0020 2013 9800 0000

Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
BGK o/Zielona Góra
38 1130 1222 0030 2044 5420 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Iwona Rydzanicz - pok. 25
tel./fax: (95) 742 40 01
e-mail: cywilny@miedzyrzecz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Józefa Wolniewicz - pok. 30
tel./fax: (95) 742 40 02
e-mail: karny@miedzyrzecz.sr.gov.pl
- Wykonanie orzeczeń
tel./fax: (95) 742 40 22
e-mail: wykonanie@miedzyrzecz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sobiech - pok. 42
tel./fax: (95) 742 40 03
e-mail: rodzinny@miedzyrzecz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Krawczyk - pok. 9
tel.: (95) 742 40 07
e-mail: ksiegi@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel