Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ul.Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp.
Woj. Lubuskie

sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

957 256 400

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:45 - 14:30
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:15
(przerwa: 11:30 - 11:45)

Konto dochodów budżetowych
wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteka, księgi wieczyste
NBP/O Zielona Góra
I Wydział Cywilny
11 1010 0055 2153 0042 2000 0001
II Wydział Karny
81 1010 0055 2153 0042 2000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
54 1010 0055 2153 0042 2000 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
27 1010 0055 2153 0042 2000 0004
V Wydział Gospodarczy
97 1010 0055 2153 0042 2000 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
70 1010 0055 2153 0042 2000 0006
VII Wydział Karny
43 1010 0055 2153 0042 2000 0007
VIII Wydział Egzekucyjny
16 1010 0055 2153 0042 2000 0008
IX Wydział Orzeczeń i Należności Sądowych
86 1010 0055 2153 0042 2000 0009
X Wydział Cywilny
59 1010 0055 2153 0042 2000 0010

Wpłaty na konto dochodów budżetowych z zagranicy:
SWIFT - NBPLPLPW
IBAN - PL i rachunek danego wydziału merytorycznego

Konto sum depozytowych
poręczenia, kaucje, zabezpieczenia, wadia
1) wpłaty dokonywane przelewem:
adresat: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp
bank: BGK/O Zielona Góra
19 1130 1017 0021 1002 8290 0004
2) wpłaty dokonywane osobiście w Banku Pekao SA (zwolnione z opłat za dokonanie wpłaty) :
adresat: Bank Gospodarstwa Krajowego
bank: BGK/O Zielona Góra
07 1240 6957 0111 0000 0000 0998

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenie pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Zielona Góra
43 1130 1222 0030 2044 8320 0001

Konto sum na zlecenie
zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, świadków
BGK O/Zielona Góra
32 1130 1222 0030 2044 8320 0005

Konto wydatków budżetowych
NBP/O Zielona Góra
79 1010 1704 0022 5122 3000 0000

KontoZakładowego Funduszu Socjalnego
NBP/O Zielona Góra
15 1010 1704 0022 5118 9110 1000

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Krzysztof Woźny
tel.: 957 256 445
fax: 957 256 449
e-mail: 1cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Żmijska
tel.: 957 256 496, 957 256 497
fax: 957 256 485
e-mail: 2karny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Halina Cecota
tel.: 957 256 472
fax: 957 256 499
e-mail: 3rodzinny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Skrzypczak
tel.: 957 256 423
fax: 957 256 430
e-mail: 4pius@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Marta Grupa
tel.: 957 256 847
fax: 957 256 821
e-mail: 5gospodarczy@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Jedynak
tel.: 957 256 800, 957 256 807 (informacja)
fax: 957 256 824
e-mail: ksiegi.wieczyste@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

VIII Wydział Egzekucyjny
Kierownik Sekretariatu
Irena Wilman
tel.: 957 256 477
fax: 957 256 429
e-mail: 8egzekucyjny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

IX Wydział Wykonania Orzeczeń i Należności Sądowych
Kierownik sekretariatu
Magdalena Jędrzejewska
tel.: 957 256 491
fax: 957 256 881
Księga Należności Sądowych
tel.: 957 256 487
fax: 957 256 460
e-mail: 9wykonania@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

X Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Bohdziewicz
tel.: 957 256 439, 957 256 440, 957 256 456
fax: 957 256 447
e-mail: 10cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawuje nadzór nad

miasto: Gorzów Wielkopolski oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica