Sąd Rejonowy w Tucholi

ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sad@tuchola.sr.gov.pl

(52) 336 04 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
Ostatni dzień miesiąca: 8:00 - 13:00

UWAGA: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe):
NBP O/O Bydgoszcz 12 1010 0055 1103 0050 0700 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego):
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR):
04 1130 1017 0021 1000 3790 0002
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Wpłat na Rejestr Spadkowy należy dokonywać na konto zaliczek sądowych:
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Iwona Glama - pok. 10 (parter)
tel.: (52) 336 04 38
fax: (52) 336 04 40
e-mail: cywilny@tuchola.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Karolina Glander - pok. 13 (I piętro)
tel./fax: (52) 336 04 10
e-mail: karny@tuchola.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Justyna Spitza - pok. 23 (II piętro)
tel./fax: (52) 336 04 33
e-mail: rodzinny-nieletnich@tuchola.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Irena Opic - pok. 2 (parter)
tel.: (52) 336 04 12
fax: (52) 336 04 42
e-mail: wieczyste@tuchola.sr.gov.pl
- Biuro Podawcze - pok. 3
tel.: (52) 336 04 42
- Ekspozytura Centralnej Informacji - pok. 3
tel.: (52) 336 04 42

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Kierownik sekretariatu
Aneta Sekścińska - pok. 3 (parter)
tel./fax: (52) 388 11 70
e-mail: wieczyste-sepolno@tuchola.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork