Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
Woj. Podkarpackie

sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl

(15) 688 25 00

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 8:00 - 16:00 (dyżur do godz. 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt:
tel.: (15) 688 25 00
e-mail: boi@tarnobrzeg.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Nie biorąc pod uwagę VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na które należy wpłacać - wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe, przepadek korzyści majątkowej:
Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie
46 1010 1528 0011 5322 3100 0000

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

Rachunek Sum na Zlecenie (Zaliczek Sądowych) prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie dla wpłat dotyczących zaliczek sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczystoksięgowych oraz dla wpłat w kwocie 5 zł za wpis w Rejestrze Spadkowym:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
96 1130 1105 0005 2163 6320 0004

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

Rachunek Sum Depozytowych prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do wpłat takich jak: poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie
66 1130 1017 0021 1000 8990 0004

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem nazwę wydziału, którego dotyczy wpłata np. "Wydział Cywilny”.

Konto dotyczące zasądzonych ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O RZESZÓW
80 1130 1105 0005 2163 6320 0001

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imienia i nazwiska dłużnika lub numeru karty dłużnika.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Miłaszewicz - pok. 413
tel.: (15) 688 25 15
fax: (15) 688 27 07
e-mail: wcywilny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Bogusława Dec - pok. 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511
tel.: (15) 688 25 15 (16)
e-mail: wkarny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Renata Strójwąs - pok. 415
tel.: (15) 688 25 15
fax: (15) 688 27 08, (15) 688 26 78
e-mail: wrodzinny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kiec - pok. 110
tel.: (15) 688 25 15
e-mail: wpracy@tarnobrzeg.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Iwona Madetko - pok. 104, 105
tel.: (15) 688 25 15
e-mail: wgospodarczy@tarnobrzeg.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Radosław Janik
- Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych - pok. 11
tel.: (15) 688 25 12
- Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych - pok. 12
tel.: (15) 688 25 13
e-mail: wkw@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Tarnobrzeg oraz gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba i Padew Narodowa