Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola
Woj. Podkarpackie

administracja@stalowawola.sr.gov.pl

(15) 643 45 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00 (dyżury sekretariatów do godziny 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Krajowy Rejestr Karny:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kasa Sadu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:15
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45

Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych (rachunek bieżący sądu): wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, itp:
79 1010 1528 1440 1022 3100 0000

Konto sum depozytowych: poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia majatkowe, opłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego, zabezpieczenia spadku, itp:
PLN 19 1130 1017 0021 1000 8890 0004
USD 89 1130 1017 0021 1000 8890 0005
EUR 73 1130 1017 0021 1000 8890 0002
CHF 03 1130 1017 0021 1000 8890 0001
GBP 46 1130 1017 0021 1000 8890 0003

Konto sum na zlecenie zaliczki na poczet: opinii biegłych, wynagrodzeń kuratorów zastepujących strony, ogłoszeń prasowych w postępowaniu cywilnym, badań o ustalenie ojcostwa, opinii psychologiczno - pedagogicznych, kosztów poniesionych przez świadków, wpis do rejestru spadkowego, itp:
19 1010 1528 1440 1013 9800 0000

Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne) - należy wpłacać na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta:
07 1130 1105 0005 2163 4720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
mgr Adam Loryś
tel.: (15) 643 45 41
e-mail: cywilny@stalowawola.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
mgr Anna Stelmach
tel.: (15) 643 45 45
fax: (15) 643 46 71
e-mail: karny@stalowawola.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Sołtys
tel.: (15) 643 45 42
e-mail: rodzinny@stalowawola.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
mgr Aldona Sowa
tel.: (15) 643 45 43
e-mail: pracy@stalowawola.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
mgr Małgorzata Jabłońska
tel.: (15) 643 45 44
e-mail: ksiegi@stalowawola.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Stalowa Wola oraz gminy: Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany