Sąd Rejonowy w Nisku

ul. plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Woj. Podkarpackie

administracja@nisko.sr.gov.pl

(15) 841 20 48

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty sądowe:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00 (od 16:00 do 18:00 dyżury w sekretariatach wydziałów orzeczniczych)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:15
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto sądu, aby w treści przelewu lub przekazu wyraźnie określić:
- sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy)
- nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg lub SR Nisko)
- Imię i Nazwisko osoby, której wpłata dotyczy
- Adres zamieszkania
W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych
(wpisy, opłaty, grzywny)
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000
NBP O/Rzeszów

Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004
BGK

Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004
BGK

Numer konta dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)
51 1130 1105 0005 2158 2920 0003
BGK

I Wydział Cywilny
3 Maja 32, 37-400 Nisko (budynek Ksiąg Wieczystych)
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Moskal
tel.: (15) 841 20 48 w. 123
e-mail: cywilny@nisko.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Bożena Lubera
tel.: (15) 841 20 48 wew. 210
e-mail: karny@nisko.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Arkadiusz Urban
tel.: (15) 841 20 48 wew. 107
e-mail: rodzinny@nisko.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Zofia Kania
tel.: (15) 841 20 48 w. 127
e-mail: nkw@nisko.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów