Sąd Rejonowy w Mielcu

ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec
Woj. Podkarpackie

administracja@mielec.sr.gov.pl

(17) 582 04 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00 (dyżury sekretariatów do godziny 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (17) 582 04 01
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel./fax: (17) 582 04 00
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (17) 582 04 05
e-mail: czytelnia@mielec.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:30 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 14:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00
W każdy ostatni dzień miesiąca (powszedni) 8:00 - 13:00

Konto dochodów budżetowych:
wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe
NBP o/o Rzeszów 17 1010 1528 2000 7722 3100 0000

Konto sum na zlecenie:
zaliczki wnoszone przez uczestników postepowań prowadzonych na podstawie Kpc (na poczet opinii biegłych, kuratorów zastępujących strony, ogłoszeń prasowych itp.)
NBP o/o Rzeszów 54 1010 1528 2000 7713 9800 0000

Rachunek sum depozytowych:
obce środki pieniężne przechowywane przez sądy (w szczególności kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)

Rachunek sum depozytowych PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego 28 1130 1017 0021 1000 8290 0004
Rachunek sum depozytowych USD
Bank Gospodarstwa Krajowego 98 1130 1017 0021 1000 8290 0005
Rachunek sum depozytowych EUR:
Bank Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0021 1000 8290 0002
Rachunek sum depozytowych CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego 12 1130 1017 0021 1000 8290 0001
Rachunek sum depozytowych GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego 55 1130 1017 0021 1000 8290 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym:
świadczenia pieniężne
Bank Gospodarstwa Krajowego 43 1130 1105 0005 2161 2920 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Niedbała - pok. 115
tel.: (17) 582 04 00 wew. 402
fax: (17) 582 04 51
e-mail: cywilny@mielec.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Getinger - pok. 106
tel.: (17) 582 04 00 wew. 418
fax: (17) 582 04 52
e-mail: karny@mielec.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Renata Mieszkowicz - pok. 7
tel.: (17) 582 04 00 wew. 404
fax: (17) 582 04 53
e-mail: rodzinny@mielec.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Maziarz - pok. 114
tel.: (17) 582 04 00 wew. 409
fax: (17) 582 04 54
e-mail: pracy@mielec.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kubik - pok. nr 4A
tel.: (17) 582 04 00 wew. 406
fax: (17) 582 04 55
e-mail: kw@mielec.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Mielec oraz gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne