Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa
Woj. Podkarpackie

administracja@kolbuszowa.sr.gov.pl

(17) 227 72 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
W każdy poniedziałek sekretariaty sądowe pełnią dyżury
w godz. 16:00 - 18:00


Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

IV Wydział Ksiąg Wieczystych/Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto sądu, aby w treści przelewu lub przekazu wyraźnie określić:
- sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy);
- nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg lub SR Kolbuszowa);
- Imię i Nazwisko osoby, której wpłata dotyczy;
- Adres zamieszkania.
W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych
(wpisy, opłaty, grzywny)
04 1010 1528 0001 4322 3100 0000
NBP O/Rzeszów

Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)
24 1130 1105 0005 2158 2920 0004
BGK

Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
87 1130 1017 0021 1000 7590 0004
BGK

Numer konta dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)
51 1130 1105 0005 2158 2920 0003
BGK

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Maria Pastuła
tel.: (17) 227 72 00 wew. 221
fax: (17) 227 72 22
e-mail: cywilny@kolbuszowa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Gołębiowska
tel.: (17) 227 7200 wew. 223
fax: (17) 227 72 29
e-mail: karny@kolbuszowa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Starzec
tel.: (17) 227 72 00 wew. 240
fax: (17) 227 72 04
e-mail: rodzinny@kolbuszowa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Justyna Opalińska
tel.: (17) 227 72 00 wew. 247
fax: (17) 227 72 03
e-mail: wkw@kolbuszowa.sr.gov.pl


Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Anna Stącel
tel.: (17) 227 72 00 wew. 238
fax: (17) 227 72 05
e-mail: kuratorzy@kolbuszowa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kolbuszowa oraz gminy: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów