Sąd Rejonowy w Strzyżowie

ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów
Woj. Podkarpackie

sekretariat@strzyzow.sr.gov.pl

(17) 276 81 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (dyżur od 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
Interesanci przyjmowani są w godzinach urzędowania sądu

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00

Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych należy wpłacać na konta Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dopiskiem sygnatury oraz nazwy Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Strzyżowie".

Mikrorachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (wpisy, opłaty, grzywny np. karne)
14 1010 0055 1173 0050 8800 0000

Rachunek sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.)
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Rachunek Sum depozytowych Sądu Okręgowego w Rzeszowie w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz Anna Bigos - pok. 1, budynek A
tel./fax: (17) 276 81 10
e-mail: cywilny@strzyzow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz Joanna Skalska-Kuczek - pok. 17, budynek A
tel.: (17) 276 81 14
fax: (17) 276 81 09
e-mail: karny@strzyzow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz Grażyna Boruta - pok. 4, budynek A
tel.: (17) 276 81 11
fax: (17) 276 81 08
e-mail: rodzinny@strzyzow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz sądowy Wiesław Pasternak - pok. 4, budynek C
tel./fax: (17) 276 81 34
e-mail: ksiegi@strzyzow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa