Sąd Rejonowy w Rzeszowie

ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
Woj. Podkarpackie

boi@rzeszow.sr.gov.pl

(17) 715 24 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (od 15:30 do 18:00 dyżury w sekretariatach wydziałów orzekających)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (17) 715 24 00
e-mail: boi@rzeszow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (17) 715 24 13
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (17) 715 24 00
e-mail: czytelnia@rzeszow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15
(przerwa: 12:00 - 12:20 oraz 13:00 - 13.30)
W ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca obsługa kasy odbywać się będzie do godz. 13:00.

Konta dochodów budżetowych:
Wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych
NBP O/O Rzeszów 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000
W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
SWIFT(BIC) NBPLPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego)

Od dnia 1 lipca 2014r. wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Rzeszowie".

Konto sum na zlecenie – zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami:
NBP 60 1010 1528 0016 9013 9800 0000

Konto sum depozytowych – obce środki pieniężne przechowywane przez sądy, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
16 1130 1017 0021 1000 9090 0004

Konta depozytów walutowych - służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym:
USD 86 1130 1017 0021 1000 9090 0005
EUR 70 1130 1017 0021 1000 9090 0002

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
93 1130 1105 0005 2164 1920 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Bajer - pok. 2.68 (II piętro)
tel.: (17) 715 24 17
fax: (17) 715 24 96
e-mail: 1wc@rzeszow.sr.gov.pl
- Sekcja ds. Egzekucyjnych
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Małgorzata Kwaśny - (I piętro)
tel.: (17) 715 24 29
fax: (17) 715 24 80
e-mail: se.1wc@rzeszow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Tryba-Lewicka - pok. 1.46 (I piętro)
tel.: (17) 715 24 28
fax: (17) 715 24 84
e-mail: 2wk@rzeszow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Kazimiera Dębowska - pok. 2.16 (II piętro)
tel.: (17) 715 22 93
fax: (17) 715 24 75
e-mail:3wr@rzeszow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Maria Kiełbasa - pok. 2.9 (II piętro)
tel.: (17) 715 24 16
fax: (17) 715 24 91
e-mail: 4wpius@rzeszow.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Hawryło - pok. 2.49 (II piętro)
tel.: (17) 715 22 76
fax: (17) 715 24 74
e-mail: 5wg@rzeszow.sr.gov.pl
- Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Sabina Banat-Duda - pok. 1.83 (I piętro)
tel.: (17) 715 24 24
fax: (17) 715 24 82
e-mail: su.5wg@rzeszow.sr.gov.pl

VI Wydział Karny Wykonawczy
Kierownik Sekretariatu
Iwona Nałęcz-Idzikowska
tel./fax: (17) 715 23 74, (17) 715 24 88
e-mail:6ww@rzeszow.sr.gov.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Iwona Jabłońska - pok. 0.19
tel.: (17) 715 22 21
fax: (17) 715 24 81

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie
ul. Rynek 18, 36-020 Tuczyn
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Kabala - pok. 40
tel./fax: (17) 229 12 44

IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Golenia - pok. 1.81 (I piętro),
tel./fax: (17) 715 24 19
fax: (17) 715 24 94

X Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Woźny - pok. 1.12
tel.: (17) 715 23 36
e-mail: 10wk@rzeszow.sr.gov.pl

XI Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Marzena Surowiec - pok. 2.53 (II piętro)
tel.: (17) 715 24 25
e-mail: 11wc@rzeszow.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Gubernat - pok. 1.70 (I piętro)
tel.: (17) 715 22 01
fax: (17) 715 24 76
e-mail: 12krs@rzeszow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Dynów i Rzeszów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn