Sąd Rejonowy w Ropczycach

ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
Woj. Podkarpackie

sekretariat@ropczyce.sr.gov.pl

(17) 222 03 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (dodatkowo w poniedziałki od 15:30 do 18:00 dyżury
w sekretariatach wydziałów)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (w poniedziałki dyżur do 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:00
(przerwa 11:40 - 12:00)

Od dnia 14 kwietnia 2017 r. dostępny jest mikrorachunek dochodów wpłat dla stron
94101000551173005067000000 (na to mikrokonto można dokonywać następujących wpłat: wpisy, opłaty, grzywny, koszty)

Konta dochodów, sum depozytowych i sum na zlecenie obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Dochody:
NBP O/O Rzeszów 75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

Sumy depozytowe:
- waluta PLN w BGK Rzeszów 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
- waluta USD w BGK Rzeszów 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
- waluta EUR w BGK Rzeszów 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
- waluta CHF w BGK Rzeszów 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
- waluta GBP w BGK Rzeszów 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Sumy na zlecenie:
NBP O/O Rzeszów 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto:
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy
- wydział, którego wpłata dotyczy
- sygnatura akt
- numer karty dłużnika
Brak podanych wyżej wpłat spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału / Sekcji.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Alicja Hendzel - pok. 37, 38
tel.: (17) 222 03 24, (17) 222 03 51
fax: (17) 222 03 59
e-mail: cywilny@ropczyce.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Monika Puskarz - pok. 30, 31, 32
tel.: (17) 222 03 37, (17) 222 03 16, (17) 222 03 63
fax: (17) 222 03 07
e-mail: karny@ropczyce.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Świerad - pok. 4
tel.: (17) 222 03 14, (17) 222 03 14
fax: (17) 222 03 59
e-mail: rodzinny@ropczyce.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Zofia Kiebała - pok. 14
tel.: (17) 222 03 43
- Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
tel.: (17) 222 03 15

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie