Sąd Rejonowy w Leżajsku

ul. A. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk
Woj. Podkarpackie

brak danych

(17) 240 53 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Konta bankowe:
Rachunek dochodów w NBP - koszty i opłaty sądowe, grzywny, Monitor Sądowy i Gospodarczy:
39 1010 0055 1173 0050 3900 0000

Rachunek sum na zlecenie w NBP - zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami:
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

Rachunki depozytów w BGK - gromadzenie środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym :
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Rachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP:
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O. Rzeszów
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz sądowy Aleksandra Kloc
tel.: (17) 240 53 22
e-mail: cywilny@lezajsk.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz Maria Nowak
tel.: (17) 240 53 26
fax: (17) 240 53 16
e-mail: karny@lezajsk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
starszy sekretarz Stanisława Zych
tel.: (17) 240 53 11
fax: (17) 240 53 73
e-mail: rodzinny@lezajsk.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel.: (17) 240 53 21
fax: (17) 240 53 14
e-mail: ksiegi@lezajsk.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Sekretariat Zespołu
starszy sekretarz sądowy Anna Żak
tel.: (17) 240 53 35
fax: (17) 240 53 55
e-mail: kuratorzy@lezajsk.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Leżajsk oraz gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna