Sąd Rejonowy w Świeciu

ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sad@swiecie.sr.gov.pl

(52) 333 28 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 16:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 10:00

Konto dochodów (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych , rodzinnych i karnych)
NBP O/O Bydgoszcz 60101010780023232231000000

Konto depozytów(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów , sumy depozytowe)
BGK o. w Toruniu 50 1130 1017 0021 1000 3590 0004

Od 01.01.2015 r. wpłaty sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

Konto zaliczek(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
NBP O/O Bydgoszcz 97101010780023231398000000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia na rzecz Funduszu)
BGK o. w Toruniu 69113010750002613358200001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Zielińska
tel.: (52) 333 28 08, (52) 333 28 37, (52) 333 28 50
fax: (52) 333 28 21
e-mail: k.zielinska@swiecie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Bogumiła Jagła
tel.: (52) 333 28 25, (52) 333 28 16, (52) 333 28 41
fax: (52) 333 28 25
e-mail: b.jagla@swiecie.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Małgorzata Pukownik
tel.: (52) 333 28 36, (52) 333 28 35, (52) 333 28 24
fax: (52) 333 28 24
e-mail: m.pukownik@swiecie.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Teresa Roszak
tel.: (52) 333 28 32, (52) 333 28 47, (52) 333 28 52

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie