Sąd Rejonowy w Dębicy

ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
Woj. Podkarpackie

sekretariat@debica.sr.gov.pl

(14) 680 76 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (14) 680 76 00
e-mail: boi@debica.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11:15)

1. Koszty i opłaty sądowe, grzywny:
Nr konta dochodów budżetowych:
Bank NBP o/Rzeszów: 23 1010 1528 0003 3222 3100 0000

2. Poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe, kaucje, zabezpieczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
dla wpłat w PLN 63 1130 1017 0021 1000 9190 0004
dla wpłat w USD 36 1130 1017 0021 1000 9190 0005
dla wpłat w EURO 20 1130 1017 0021 1000 9190 0002
dla wpłat w CHF 47 1130 1017 0021 1000 9190 0001
dla wpłat w GBP 90 1130 1017 0021 1000 9190 0003

3. Zaliczki:
Nr konta sum na zlecenie:
Bank NBP o/Rzeszów: 60 1010 1528 0003 3213 9800 0000

4. Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:
Nr konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego: 50 1130 1105 0005 2164 8020 0001

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy
- wydział, którego wpłata dotyczy
- sygnatura akt
- numer karty dłużnika
Brak podanych wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału / Sekcji.

Wydział I Cywilny
p.o. Kierownika Sekretariatu
Renata Grych - pok. 104
tel.: (14) 680 76 03
fax: (14) 680 76 84
e-mail: cywilny@debica.sr.gov.pl

Wydział II Karny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Jedynak - pok. 130
tel.: (14) 680 76 37
fax: (14) 680 76 60, (14) 680 76 59
e-mail: karny@debica.sr.gov.pl

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Dorota Wojtaszek - pok. 123
tel.: (14) 680 76 07
fax: (14) 680 76 77
e-mail: rodzinny@debica.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Bogusława Cwanek, pok. 107
tel.: (14) 680 76 62, (14) 680 76 62-65, (14) 680 76 75-76
e-mail: kw@debica.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków