Sąd Rejonowy w Przeworsku

ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk
Woj. Podkarpackie

sad@przeworsk.sr.gov.pl

(16) 648 74 68

Godziny urzędowania:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
(przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11:30 oraz 13:30 - 14:00)

Biuro Obsługi Interesantów:,
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11:30 oraz 13:30 - 14:00)

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11:30 oraz 13:30 - 14:00)

Rachunek dochodów budżetowych
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
26101000551153005038000000

I Wydział Cywilny
96101000551153005038000001
II Wydział Karny
69101000551153005038000002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
42101000551153005038000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
15101000551153005038000004
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
85101000551153005038000005
Samodzielna Sekcja Administracyjna
68101000551153005038000020

Rachunek wydatków budżetowych
NBP O/O Rzeszów
93 1010 1528 0021 3422 3000 0000

Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów)
NBP O/O/Rzeszów
80 1010 1528 0021 3413 9800 0000

Rachunki sum depozytowych:
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia – otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)
- Rachunek sum depozytowych w PLN
BGK O/ Rzeszów
75 1130 1017 0021 1000 8390 0004
- Rachunek sum depozytowych w USD
BGK O/ Rzeszów
48 1130 1017 0021 1000 8390 0005
- Rachunek sum depozytowych w EUR
BGK O/ Rzeszów
32 1130 1017 0021 1000 8390 0002
- Rachunek sum depozytowych w CHF
BGK O/ Rzeszów
59 1130 1017 0021 1000 8390 0001
- Rachunek sum depozytowych w GBP
BGK O/ Rzeszów
05 1130 1017 0021 1000 8390 0003

- Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki i świadczenia pieniężne)
BGK O/Rzeszów
19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

- Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK

Sumy depozytowe w PLN
83 1240 6957 0111 0000 0000 0794
Sumy depozytowe w USD
76 1240 6957 0787 0000 0000 0100
Sumy depozytowe w EUR
29 1240 6957 0978 0000 0000 0126
Sumy depozytowe w CHL
83 1240 6957 0797 0000 0000 0056
Sumy depozytowe w GBP
94 1240 6957 0789 0000 0000 0064

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sowa - pok.11
tel.: (16) 649 08 21
e-mail: cywilny@przeworsk.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Półtorak - pok. 7
tel.: (16) 649 08 12
e-mail: karny@przeworsk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Malinowska - pok. 22
tel.: (16) 649 08 31
e-mail: rodzinny@przeworsk.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Malec - pok.5
tel.: (16) 649 08 65
e-mail: ksiegi4@przeworsk.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Łuczyk
tel.: (16) 622 70 02, (16) 622 71 48
e-mail: ksiegi5@przeworsk.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Przeworsk oraz gminy: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza i Zarzecze